26. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Byli navrženi kandidáti do nové pastorační rady farnosti, kandidátka je na nástěnce a na webu farnosti (byli navrženi tito lidé: Johana Birusk, Jakub Formánek, Zuzana Havrdová, Ladislav Hylena, Daniela Jančíková, Tomáš Kraus st., Jana Krausová ml. Dominika Macková, Oliver Macháček, Svatomír Mydlarčík, Ladislav Nussbauer, Klára Poštulková, Jana Steifová, Jana Vargová). Volby se uskuteční v neděli 15. 10. při všech českých mších svatých. V neděli 22. 10. bude rada ustanovena. Uskuteční se i farní den a farní oběd; abychom mohli vše připravit, prosím přihlaste se předem.

Je poslední příležitost přihlásit se na Obnovu v Duchu svatém, která proběhne, dá-li Bůh, od října do prosince v naší farnosti. Přihlášky jsou k dispozici v kostele nebo zde. Srdečně zveme všechny zájemce, přihlašujte se nejpozději do 4. 10. Obnova je postavena především na osobní modlitbě, kromě toho bude zahrnovat 10 setkání, která budou nejspíš ve středy od 19:00. První setkání bude 11. 10. Srdečně zveme!

Objevil se zájem o založení nového manželského společenství. Pokud byste (někdo z vás manželů) o účasti přemýšleli, dejte vědět otci Vojtěchovi nebo Janě Vargové do 1. 11., kontakty jsou ve farních zprávách.