28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dnes v neděli probíhají volby do pastorační rady naší farnosti:

  • Byli navrženi kandidáti (kandidátka je na nástěnce a na webu farnosti): Johana Birusk, Jakub Formánek, Zuzana Havrdová, Ladislav Hylena, Daniela Jančíková, Tomáš Kraus st., Jana Krausová ml. Dominika Macková, Oliver Macháček, Svatomír Mydlarčík, Ladislav Nussbauer, Klára Poštulková, Jana Steifová, Jana Vargová). Každý člen farnosti starší 15 let může zvolit 4 kandidáty natržením lístku u jména kandidáta. Za členy pastorační rady pro období 2018-2023 budou jmenováni ti čtyři kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Lístek, na kterém budou vyznačeni více než 4 kandidáti, je neplatný. Volby probíhají na konci všech českých míších svatých v neděli 15. 10.
  • V neděli 22. 10. bude pastorační rada ustanovena.
  • Uskuteční se též farní den a farní oběd; abychom mohli vše připravit, prosím přihlaste se předem.