Archiv roku

Slavnost Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně

Dnes slavíme na neděli přeloženou slavnost Zjevení Páně. Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Děkujeme všem: kteří se jakkoliv podílí na životě farnosti. A to nejen v souvislosti s vánočními svátky, ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům, zpěvákům, ministrantům, čtenářům, katechetům, těm, kteří zajišťují květiny a výzdobu, těm, kteří pomáhají s úklidem, zpracovávají účetnictví, počítají sbírky, těm, kdo přijali službu ve farní ekonomické a pastorační radě, kteří pomáhají s Tříkrálovou sbírkou a vůbec všem, kteří se podílejí pomocí i finančně. V neposlední řadě velmi děkujeme těm, kteří se za farnost a duchovní ve farnosti modlí.

Pokud byste se chtěli vrátit k pastýřskému listu pana kardinála, který byl čten na Nový rok, můžete zde.