6. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Chtěli bychom srdečně pozvat všechny matky na nová setkání, nazvaná Duchovní růst matky. Setkání se uskuteční jednou za měsíc ve večerních hodinách v Nazaretě, většinou poslední pondělí v měsíci (konkrétní data setkání jsou uvedena na plakátku). Jsou určena pro matky jak v mladším, tak středním nebo i starším věku. Setkání začnou neformálním setkáním od 19:00, bude následovat přednáška na vybrané téma, na něj bude pozván zajímavý host, poté bude následovat chvíle osobního ztišení. Po krátké přestávce pak bude prostor pro moderovanou diskusi ve skupinkách.

Témata pro jednotlivé večery jsou vypsána na plakátku.

Přihlašování je možné zde nebo přes QR kód na plakátku nebo u otce Vojtěcha.

První setkání bude 28. 2.