Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Ve středu je tzv. Červená středa (#RedWednesday). Tato iniciativa se letos v České republice uskuteční již počtvrté a jejím smyslem je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo, které symbolizuje krev trpících pro víru. Lidé v tento den také zapalují svíčky nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem (kostely, sloupy, sochy aj.). Více na webu www.cirkev.cz. Pamatujme na pronásledované v modlitbě.