SDM, diecézní setkání mládeže

SDM, diecézní setkání mládeže

V souvislosti se Světovým dnem mládeže, který byl papežem Františkem přesunut z Květné neděle na Slavnost Ježíše Krista Krále, se letos uskuteční setkání mladých lidí také v naší arcidiecézi. Setkání je pro mladé ve věku cca 12-24 let a může být povzbuzením ve víře a posílením diecézního společenství.

SDM bude v sobotu 20. 11. 2021 v Salesiánském středisku mládeže v Praze Kobylisích. Od 9:30 by měl být společný program a skupinky, po obědě workshopy a slavení eucharistie v 16:30. Letošním mottem je papežem Františkem vybraný biblický verš: „Vstaň. Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (srov. Sk 26,16) Podrobné informace i harmonogram budou uveřejněny na webu Arcidiecézního centra mládeže.

Plakátek k setkání si můžete stáhnout zde.