28. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

  • Včera byl v pražské katedrále vysvěcen k jáhenské službě náš farník Jakub Haloda a byl ustanoven jáhnem v naší farnosti. Přejeme a vyprošujeme mu hojnost Božího požehnání do služby.
  • Z ustanovení jáhnem ve farnosti vyplývá také jmenování do pastorační rady farnosti; jáhen Jakub byl 10. 10. jmenován a ustanoven členem pastorační rady farnosti.
  • Dnes po mši svaté v 10:00 srdečně zveme k přátelskému setkání s občerstvením při příležitosti Jakubova jáhenského svěcení a jeho ustanovení v naší farnosti.

Jak jste asi zachytili, z iniciativy papeže Františka byl zahájen tzv. synodální proces, při kterém chceme společně jako církev naslouchat Duchu svatému a kráčet. K tomu nám naši biskupové napsali list, který si také můžete přečíst zde.