27. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete stáhnout zde.

V sobotu v 10:00 srdečně zveme na jáhenské svěcení do pražské katedrály. Mezi svěcenci na trvalé jáhny bude, dá-li Bůh, také náš farník Jakub Haloda. Pamatujme na něj i na ostatní svěcence v modlitbě.

Příští neděli při mších svatých v Kunraticích Jakuba přivítáme již jako jáhna. Po mši svaté v 10:00 bude setkání s občerstvením v Nazaretě. Pokud byste se byli někdo ochotní podílet, prosím ozvěte se Jakubu Halodovi nebo otci Vojtěchovi.

  • Oficiální plakátek na jáhenské svěcení si můžete prohlédnout zde.
  • Pozvání našeho farníka Jakuba Halody si můžete stáhnout zde.