7. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Asi sledujete informace o situaci na rusko-ukrajinské hranici a mezinárodní situaci, s tím související. Naši otcové biskupové vydali výzvu k modlitbě za mír. Modleme se za trvalý a spravedlivý mír na celém světe. Modlitbu si můžete stáhnout zde.

6. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Chtěli bychom srdečně pozvat všechny matky na nová setkání, nazvaná Duchovní růst matky. Setkání se uskuteční jednou za měsíc ve večerních hodinách v Nazaretě, většinou poslední pondělí v měsíci (konkrétní data setkání jsou uvedena na plakátku). Jsou určena pro matky jak v mladším, tak středním nebo i starším věku. Setkání začnou neformálním setkáním od 19:00, bude následovat přednáška na vybrané téma, na něj bude pozván zajímavý host, poté bude následovat chvíle osobního ztišení. Po krátké přestávce pak bude prostor pro moderovanou diskusi ve skupinkách.

Témata pro jednotlivé večery jsou vypsána na plakátku.

Přihlašování je možné zde nebo přes QR kód na plakátku nebo u otce Vojtěcha.

První setkání bude 28. 2.

5. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V pátek při mši svaté, při příležitosti světového dne nemocných, bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Svátost pomazání nemocných mohou přijmout ti, kteří jsou vážněji nemocní nebo na které již tíživěji doléhá stáří. Je velmi vhodné v horizontu několika dní předem přijít také ke svaté zpovědi a při mši svaté pak přijmout eucharistii.

Je také kdykoliv možné oslovit kněze ve farnosti s prosbou o návštěvu doma u nemocných nebo těch, na které doléhá stáří a již nejsou schopni se dostat do kostela.

4. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Velice děkujeme všem, kteří se podíleli na vyklízení staré fary. Jak kostelnicím za pomoc během všedních dní posledního lednového týdne, tak farníkům za pomoc při včerejší brigádě. Díky vašemu nasazení se podařilo celou starou faru vyklidit.

V sobotu srdečně zveme do katedrály na jáhenské svěcení, svěcení přijme, dá-li Bůh, bohoslovec naší arcidiecéze Michal Hladík. Podpořme jej modlitbou, ale také účastí. Svěcení začne v katedrále v 15:00.

Informujeme, že letos se v rámci Tříkrálové sbírky v naší farnosti vybralo 46.030 Kč. Děkujeme Oliveru Macháčkovi, který sbírku za kunratickou farnost koordinoval, a všem koledníkům, kteří se podíleli na koledování.

3. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dnešní neděle je také nedělí Božího slova, buďme Pánu vděční za Písmo, které jako křesťané máme, a za to, že můžeme každý den Písmo číst a s Písmem v ruce se modlit. Při příležitosti neděle Božího slova lze přispět na České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost. Pokud byste tak chtěli učinit, můžete si vzít letáčky s přiloženou složenkou a krátkou informací mezi tiskovinami.

V pátek večer a v sobotu během dne bychom chtěli uspořádat farní brigádu a vyklidit starou faru, aby byla připravena na zahájení rekonstrukce. Prosíme ochotné farníky (jak z Kunratic, tak z Hrnčíř) o pomoc. Je možné přiložit ruku k dílu v pátek večer nebo v sobotu během dne, prosíme, zda by se ochotní farníci mohli ozvat otci Vojtěchovi, aby bylo následně možné domluvit vyhovující čas pomoci a práce zkoordinovat. Pro informaci, již běží výběrové řízení na zhotovitele.

2. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Nezapomeňme, že týden od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl v modlitbě, a to jak v rovině jednoty mezi církevními denominacemi, tak také v rovině jednoty v rámci katolické církve a jednotlivých farností a společenství.