24. neděle v mezidobí

24. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Vybíráme z ohlášek:

  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu dnešní pouti ve Zdiměřicích.
  • Ve středu je Svátek povýšení svatého kříže, srdečně zveme na odpolední pobožnost u křížku na křižovatce ul. Ke Hrádku a K Verneráku, pobožnost začne v 15:00. Mše sv. bude v obvyklých 18:00. Po mši svaté bude tichá eucharistická adorace do 20:00, jde o iniciativu papeže Františka, který zve k modlitbě za mír na Ukrajině.

Všem přejeme a vyprošujeme požehnanou neděli!

23. neděle v mezidobí

23. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

  • Jsou k dispozici přihlášky na náboženství s podrobnějšími informacemi a rozvrhem hodin pro rodiče a děti, srdečně zveme. Náboženství začne v týdnu od 19. 9. Přihlášky a rozvrh hodin si můžete stáhnout zde.
  • Po dokončení první fáze adaptace Nazareta, tedy nejspíš od listopadu, bychom chtěli nabídnou spolčo pro mladé od cca 6. třídy, setkávání budou, dá-li Bůh, ve středy od 16:30.
  • Po dokončení první fáze adaptace Nazareta začne, dá-li Bůh, také příprava na biřmování, zájemci nechť se přihlásí u otce Vojtěcha.

Dnes si vyprošujeme dary Ducha svatého do nového školního / akademického roku a všem žákům, studentům, učitelům i dalším pedagogickým pracovníkům přejeme hojnost Božího požehnání.

22. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Jsou k dispozici přihlášky na náboženství s podrobnějšími informacemi a rozvrhem hodin pro rodiče a děti, srdečně zveme. Náboženství začne v týdnu od 19. 9. Přihlášky si můžete stáhnout zde.

Přejeme všem krásný a požehnaný závěr prázdnin a radostný začátek nového školního roku!

21. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Při obou mších svatých v neděli 4. 9. v Kunraticích budeme prosit o dary Ducha svatého do nového školního a akademického roku. V závěru mší svatých bude požehnání žákům, studentům, učitelům i dalším pedagogickým pracovníkům, rozloučíme se se Štěpánem Sirovátkou, který v naší farnosti rok působil, a přivítáme jáhna Michala Hladíka, který byl ustanoven v naší farnosti od 1. 8. Dobroty k farní kávě budou tuto neděli obzvlášť vítané.

19. neděle v mezidobí

19. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V týdnu 24. – 29. 7. proběhl na Hoře Matky Boží v Králíkách Taxiway camp, v týdnu 31. 7. – 6. 8. Runway camp. Oba campy se vydařily a byly pro účastníky povzbuzením ve víře. Děkujeme za všechny modlitby!

Všechny mladé lidi bychom chtěli pozvat na Celostátní setkání mládeže do Hradce Králové, více info na webu www.celostatnisetkanimladeze.cz. Setkání proběhne již tento týden, prosím pamatujme na jeho zdárný průběh v modlitbě! Plakátek si můžete prohlédnout zde.