Zažít Kunratice jinak 9. 9.

Zažít Kunratice jinak 9. 9.

Srdečně zveme na oblíbenou akci Zažít Kunratice jinak, která se uskuteční v sobotu 9. září na Kostelním náměstí a v jeho okolí. Pořadatelem je spolek Kunratice žijou, farnost se ráda na přípravě a průběhu spolupodílí.

Během sobotního odpoledne nebudou chybět komentované prohlídky kostela pro malé skupiny ve 13:00, 15:00 a 19:00 a koncert kapely Jakoband v 17:00.

Letáček si můžete stáhnout zde.

Víkendovka 22.-24. 9. pro starší

Víkendovka 22.-24. 9. pro starší

Víkendovka „Habemus Papam“ pro mladé ve věku cca 15 – 19 let se uskuteční v Nazaretě. Srdečně zveme, přihlaste se, přijeďte a pozvěte taky své kamarády a přátele.

Začátek v pátek 22. 9. mší svatou v 18:00, přijeďte prosím v čase mezi 17:00 a 17:50, abyste si stihli dát věci dovnitř a nemuseli je opatrovat během mše svaté. Víkendovka bude trvat do neděle do oběda. Jako obvykle se můžete těšit na skvělý duchovní program a modlitby, supr lidi, spoustu her a zážitků, jídla a mnoho dalšího …

S sebou: spacák, karimatku, Bibli, přezůvky, 600 Kč (z toho 375 Kč na účastnický příspěvek a 225 Kč na společné jídlo), případně buchtu a bezinfekčnost.

Aktuálně sledujte na facebooku a na instagramu. Plakátek si můžete prohlédnout zde.

Přihlásit se můžete zde.

22. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Dovolujeme si připomenout rozvrh náboženství na nadcházející školní rok:

  • A1) Děti cca 3-5 let, PONDĚLÍ 16:00-16:45
  • A2) Děti cca 5-7 let, PONDĚLÍ 16:00-16:45
  • B) Děti cca 2.-3. třída ZŠ (po dohodě i mladší nebo starší), ÚTERÝ 16:30-17:30
    • s možností připravovat se k prvnímu svatému přijímání
  • C) Děti cca 3.-5. třída ZŠ, PONDĚLÍ 17:00-17:45

Společenství pro děti a mladé od cca 6. třídy bude ve středu v 16:30. Mladé farníky srdečně zveme.

Přihlášku na náboženství si můžete stáhnout zde.

21. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Důležité ohlášky jsou zvýrazněny níže.

Všem přejeme požehnaný závěr letních prázdnin a hojnost Božího požehnání!

20. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V neděli 3. 9. přivítáme nového farního vikáře, neboli kaplana Jakuba Žákavce, při obou mších sv. v Kunraticích a následném farním setkání. Srdečně zveme, prosím počítejme s tímto termínem. Pokud byste se někdo chtěli podílet na přípravě a průběhu farního dne, prosím ozvěte se otci Vojtěchovi nebo někomu z těch, kdo byli letos pokřtěni, oni se totiž zhostí přípravy této slavnosti.

V neděli 3. 9. při mších svatých budeme také prosit o dary Ducha svatého do nového školního roku. Žáci a učitelé budou moci přijmout zvláštní požehnání.

Předem avizujeme rozvrh náboženství v novém školním roce, dá-li Bůh:

  • děti cca 3-5 let v pondělí v 16:00
  • děti cca 5-7 let v pondělí v 16:00
  • děti cca 2.-3. třída ZŠ (s možnou přípravou na první sv. přijímání) v úterý v 16:30
  • děti cca 3.-5. třída ZŠ v pondělí v 17:00

Děti a mladé od cca 6. třídy bychom chtěli pozvat na nové společenství, které se bude konat ve středy od 16:30. Setkávání začne také v polovině září.

Přihlášky budou k dispozici začátkem září, výuka náboženství začne v polovině září.