Svátek Svaté rodiny

Svátek Svaté rodiny

Ohlášky této neděle si můžete stáhnout zde.

  • V pátek 31. 12. (na Silvestra) bude mše svatá v 16:00 v Kunraticích na poděkování za uplynulý rok.
  • V sobotu 1. 1. (na Nový rok, resp. slavnost Matky Boží, Panny Marie) budou mše svaté v 10:00 a v 18:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. V čase od 13:00 do 16:00 bude otevřen kostel svatého Jakuba k modlitbě a návštěvě jesliček.
  • V neděli 2. 1. oslavíme na neděli přeloženou slavnost Zjevení Páně, při mších sv. budou žehnány tříkrálové dary.

Dovolujeme si připomenout, že je možné ještě před koncem kalendářního roku dát farnosti dar a potvrzení o daru použít ke snížení základu daně: lze předat buď v hotovosti otci Vojtěchovi, nebo poslat bezhotovostně na účet farnosti 76224369/0800. Prosím do zprávy pro příjemce napište své jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště, abychom vám mohli vystavit potvrzení o přijetí daru pro snížení základu daně.

Vánoční bohoslužby

PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB NAJDETE ZDE

Srdečně zveme především na mše svaté na Štědrý den v 15:00 (s rytmickým doprovodem) a v 17:00 (se zpěvem koled) a na půlnoční mši svatou ve 24:00 v Kunraticích. Srdečně také zveme na další mše svaté, které budou v sobotu 25. 12. na Boží hod Vánoční i v neděli 26. 12. na Svátek svaté rodiny v 8:00 a v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.

Kostel otevřený k modlitbě a návštěvě jesliček bude v sobotu 25. 12. i v neděli 26. 12. od 13:00 do 16:00.

4. neděle adventní

4. neděle adventní

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Pořad bohoslužeb bude do čtvrtku adventní: srdečně zveme na rorátní mše svaté při svíčkách, které budou ještě v Kunraticích toto úterý a středu v 6:30 a v Hrnčířích ve čtvrtek v 6:00. Využijme letošní poslední možnosti účasti na rorátech.

V pátek na Štědrý den budou mše svaté v Kunraticích v 15:00 a v 17:00 (mše svatá v 15:00 s rytmickým doprovodem a mše svatá v 17:00 se zpěvem koled). Půlnoční mše svatá bude v Kunraticích i v Hrnčířích ve 24:00.
V sobotu na Boží hod Vánoční budou mše svaté jako v neděli.
V neděli na Svátek svaté rodiny budou mše svaté jako v neděli, při nich bude možnost obnovit manželský slib pro manžele, kteří žijí v církevním manželství (kteří měli svatbu v kostele) a budou na mši svaté společně.

Přejeme všem krásné, požehnané a milostiplné prožití Vánoc!

3. neděle adventní

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

V sobotu srdečně zveme na rorátní mši svatou v 7:00 a následnou duchovní obnovu v naší farnosti během sobotního dopoledne. Hostem bude, dá-li Bůh, novokněz P. Václav Šustr. Dle stávajících epidemických opatření se setkání vlastní duchovní obnovy mohou účastnit všichni, kteří mají alespoň 14 dní po ukončeném očkování nebo nejvýše 180 dní od prodělání covidu. Pro účast na samotné mši svaté se tyto podmínky nevyžadují.

2. neděle adventní

2. neděle adventní

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Rádi bychom informovali, že v minulém týdnu byla podepsána smlouva o grant na Komunitní centrum Kunratice, podle které by naše farnost měla získat 10 milionů Kč. Máme radost z toho, že adaptace Nazareta začíná mít již jasnější podobu a prosíme o modlitbu za celou přípravu i realizaci adaptace. V rámci tzv. publicity si můžete všimnout, že vznikla nová webová stránka, a také u vstupu na faru byly instalovány nápisy, že projekt je spolufinancován Evropskou unií ze strukturálních a investičních fondů.

Financování částí, které nebudou financovány ze zdrojů EU nebo dalších grantů, bude rozděleno ve stanoveném podílu mezi farnost a Arcibiskupství. Budeme vděční za vaše finanční dary na tyto spolupodíly, viz stránka o možnosti darovat farnosti.

Farní zprávy prosinec 2021

Farní zprávy prosinec 2021

Farní zprávy na měsíc prosinec jsou k dispozici zde, můžete si také stáhnout přehled adventních a vánočních bohoslužeb zde, vše samozřejmě dá-li Bůh.

S ohledem k epidemické situaci se může harmonogram změnit. Zvlášť v případě zavedení dalších opatření si prosíme ověřte, zda se daný program koná.

1. neděle adventní

1. neděle adventní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Můžete si přečíst také pastýřský list zde.

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu bude adventní: srdečně zveme na rorátní mše sv. při svíčkách, které budou v Kunraticích v úterý a ve středy v 6:30 a v soboty v 7:00; v Hrnčířích ve čtvrtky v 6:00. V pondělí, ve čtvrtky a v pátky budou obvyklé večerní mše svaté v 18:00.

Přejeme všem pokojné a klidné prožití adventu!