11. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V sobotu v 10:00 bude kněžské svěcení v katedrále. Ke kněžství bude vysvěcen, dá-li Bůh, Václav Šustr. Pamatujme na něj v modlitbě a přijďme ho podpořit svou účastí.

Pro bezpečnou účast na mších svatých v naší farnosti dodržujeme epidemická opatření a zůstává navýšený počet mší svatých. Při každé mši svaté v Kunraticích je možné být rovněž před kostelem a využít venkovního reproduktoru. Pravidelný pořad bohoslužeb:

  • Všednodenní mše svaté v Kunraticích budou od pondělí do pátku v 18:00.
  • Nedělní mše svaté v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00.
  • Nedělní mše svatá v Hrnčířích v neděli v 11:00.

Upozorňujeme, že mše svaté v sobotu večer budou do 19. 6., mše svaté v neděli v 11:00 do 27. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně

Ohlášky této neděle, na kterou překládáme slavnost Těla a Krve Páně, si můžete přečíst zde.

Po mších svatých zveme k účasti na eucharistickém procesí a požehnání našemu městu a zemi.

V pátek bude opět, dá-li Bůh, zkouška farní kapely Jakoband. Chtěli bychom při této příležitosti znovu nabídnout možnost zapojit se do kapely hudbou či zpěvem. Není vůbec třeba, abyste byli profesionální hudebníci. Důležité je mít ochotu se zapojit a s radostí se podílet na zkrášlení liturgie – mimochodem, zkušenost těch, kteří se do liturgie aktivně zapojují, je ta, že je samotné to obohacuje a naplňuje radostí.

Přemýšlíme také o tom, že bychom zorganizovali zpívání dětí, a to asi od nového školního roku. Pokud byste se chtěli vy nebo vaše děti zapojit, prosíme dejte vědět otci Vojtěchovi nebo Dominice Mackové. Rovněž pro děti může být zpívání krásnou příležitostí, jak se aktivněji a s větší radostí zapojit do přípravy a prožití mše svaté.

Slavnost Nejsvětější Trojice

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Pro bezpečnou účast na mších svatých dodržujeme epidemická opatření a zůstává navýšený počet mší svatých. Při každé mši svaté je možné být také před kostelem a využít venkovního reproduktoru, který je možný zapnout zevnitř u bočního vchodu.

Můžete si přečíst Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie.

Slavnost Seslání Ducha svatého

Slavnost Seslání Ducha svatého

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

V pátek se uskuteční Noc kostelů, srdečně zveme. Zveme ale především k tomu, abyste pozvali své přátele a známé a do kostelů je doprovodili. Program si můžete prohlédnout, stáhnout nebo vytisknout zde:

Připomínáme, že příští neděli nebude mše svatá v Hrnčířích, ale v 11:00 ve Zdiměřicích. V Kunraticích budou všechny nedělní mše svaté jako obvykle, tedy v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, v 9:30 i v 11:00.

7. neděle velikonoční

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Nedělní mše svaté v Kunraticích jsou v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00.
Nedělní mše svatá v Hrnčířích je v neděli v 11:00.

V pátek 28. 5. se uskuteční Noc kostelů, již nyní srdečně zveme. Zveme také k tomu, abyste pozvali své přátele a známé a do kostelů je doprovodili. V neděli 30. 5. bude mše svatá ve Zdiměřicích v 11:00, mše svatá v 11:00 v Hrnčířích ten den nebude.