Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farního setkání ve středu 24. 6. a děkujeme pochopitelně i otci Mirovi za organizaci setkání a občerstvení. Od 1. 7. bude otec Miro působit jako farní vikář ve farnosti Vlašim a jako administrátor excurrendo farnosti Veliš u Vlašimi. Pro jeho kněžskou službu otci Mirovi přejeme hojnost darů Ducha svatého a Božího požehnání.

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

  • Srdečně zveme na primiční mši svatou, kterou bude mít Miro dnes v 15:00 v kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově.
  • Srdečně zveme také na mši svatou s poděkováním za rok v naší farnosti ve středu 24. 6. v 18:00 v kostele v Kunraticích. Po mši sv. bude příležitost přijmout novokněžské požehnání a bude také setkání farnosti a občerstvení v Nazaretě a na zahradě.

Ohlášky 11. neděle v mezidobí

Ohlášky 11. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

  • Srdečně zveme na kněžské svěcení v katedrále sv. Víta v sobotu 20. 6. v 10:00, ke kněžské službě bude vysvěcen i jáhen Miro.
  • Srdečně zveme na primiční mši svatou, kterou bude mít Miro v neděli 21. 6. v 15:00 v kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově.
  • Srdečně zveme i na mši svatou s poděkováním za rok v naší farnosti ve středu 24. 6. v 18:00 v kostele v Kunraticích. Po mši sv. bude příležitost přijmout novokněžské požehnání a bude také setkání farnosti a občerstvení v Nazaretě a na zahradě.

Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice

Aktuální ohlášky si můžete přečíst zde.

Pro vás, kteří jste se nemohli zúčastnit dnešní slavnosti prvního svatého přijímání v našem kostele, byla možnost sledovat tuto slavnostní mši svatou v přímém přenosu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu dnešní slavnosti, a děkujeme také jáhnu Mirovi, který děti při přípravě na první svatou zpověď a k prvnímu svatému přijímání doprovázel.

Ohlášky Seslání Ducha svatého

Ohlášky ze Slavnosti Seslání Ducha svatého, která letos připadá na 31. 5., si můžete přečíst zde.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu svatodušní vigilie a také děkujeme těm, kteří pomohli s úklidem kapličky ve Zdiměřicích. Přejeme všem požehnané Letnice a hojnost darů Ducha Božího.