21. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Důležité ohlášky jsou zvýrazněny níže.

Všem přejeme požehnaný závěr letních prázdnin a hojnost Božího požehnání!

20. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V neděli 3. 9. přivítáme nového farního vikáře, neboli kaplana Jakuba Žákavce, při obou mších sv. v Kunraticích a následném farním setkání. Srdečně zveme, prosím počítejme s tímto termínem. Pokud byste se někdo chtěli podílet na přípravě a průběhu farního dne, prosím ozvěte se otci Vojtěchovi nebo někomu z těch, kdo byli letos pokřtěni, oni se totiž zhostí přípravy této slavnosti.

V neděli 3. 9. při mších svatých budeme také prosit o dary Ducha svatého do nového školního roku. Žáci a učitelé budou moci přijmout zvláštní požehnání.

Předem avizujeme rozvrh náboženství v novém školním roce, dá-li Bůh:

  • děti cca 3-5 let v pondělí v 16:00
  • děti cca 5-7 let v pondělí v 16:00
  • děti cca 2.-3. třída ZŠ (s možnou přípravou na první sv. přijímání) v úterý v 16:30
  • děti cca 3.-5. třída ZŠ v pondělí v 17:00

Děti a mladé od cca 6. třídy bychom chtěli pozvat na nové společenství, které se bude konat ve středy od 16:30. Setkávání začne také v polovině září.

Přihlášky budou k dispozici začátkem září, výuka náboženství začne v polovině září.

19. neděle v mezidobí

19. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V úterý 15. 8. prosím nezapomeňme na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. bude jako obvykle v 18:00. Můžeme prozradit, že hlavním celebrantem večerní mše svaté bude otec biskup Karel Herbst. Srdečně zveme!

16.-17. neděle a Proměnění Páně

16.-17. neděle a Proměnění Páně

Ohlášky na následující tři prázdninové neděle jsou k dispozici zde.

K neděli 23. července byl vydán pastýřský list otce biskupa Josefa Nuzíka, můžete si jej přečíst zde.

Ve středu 2. 8. bude pohřeb se mší svatou v 18:00 ve farním kostele, pamatujme na + Emilii Roubíčkovou v modlitbě. R.I.P.

První srpnový týden se koná Světové setkání mládeže v Lisabonu, jehož vrcholem bude slavení mše svaté se svatým otcem Františkem. Samotnému setkání předchází tzv. předprogram, dny v diecézích. Mladí nejen z naší pražské arcidiecéze budou na tomto předprogramu v Portu. Informace o setkání můžete shlédnout na webu www.svetovednymladeze.cz.

Prosím pamatujte na mladé lidi i celé setkání v modlitbě.

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Všem, kteří jsou na prázdninách a dovolených, přejeme požehnaný čas odpočinku, načerpání nových sil a hojnost Boží ochrany na cestách.

Při příležitosti 3. světového dne prarodičů a seniorů vydala Apoštolská penitenciárie Dekret o možnosti získat plnomocné odpustky, dekret si můžete přečíst zde. Chtěli bychom povzbudit a pozvat všechny prarodiče a seniory ke společnému slavení tohoto dne a k využití nabídky získání plnomocných odpustků.

14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete stáhnout zde.

Všem přejeme požehnaný čas letních prázdnin a dovolených. Načerpejme nových sil, a to nejen ve fyzické a duševní rovině, ale také v rovině duchovní.