13. neděle v mezidobí

13. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Upozorňujeme, že od července budou v Kunraticích opět dvě nedělní mše svaté, a to v časy od 8:00 a od 10:00. Čas od 10:00 je zvolen s ohledem na rodiny s dětmi a také proto, aby bylo možné před druhou mší svatou zpovídat. Od 9:30 bude možnost modlit se růženec, farní káva bude po mši svaté v 10:00.

V posledních dvou letech proběhla obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě. Sázavská farnost zve na tzv. malou kněžskou pouť v sobotu 3. 7.: mši svatou v 8:30 bude celebrovat novokněz P. Václav Šustr a mši svatou v 10:30 pomocný pražský biskup Mons. Zdenek Wasserbauer. V neděli 4. 7., v den slavnosti, budou mše svaté na Sázavě také v 8:30 a v 10:30, hlavním celebrantem v 10:30 bude Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius.

12. neděle v mezidobí

12. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Byly vydány letáčky s modlitbami za nového arcibiskupa, tyto modlitby je možné se modlit společně i individuálně. Prosíme pamatujme ve své modlitbě na úmysl dobrého výběru nového pražského arcibiskupa a za světlo a moudrost Ducha svatého pro ty, kteří jeho výběr a jmenování budou připravovat. Letáčky jsou k dispozici, můžete si je rozebrat.

Elektronická verze letáčku je k dispozici zde.

11. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V sobotu v 10:00 bude kněžské svěcení v katedrále. Ke kněžství bude vysvěcen, dá-li Bůh, Václav Šustr. Pamatujme na něj v modlitbě a přijďme ho podpořit svou účastí.

Pro bezpečnou účast na mších svatých v naší farnosti dodržujeme epidemická opatření a zůstává navýšený počet mší svatých. Při každé mši svaté v Kunraticích je možné být rovněž před kostelem a využít venkovního reproduktoru. Pravidelný pořad bohoslužeb:

  • Všednodenní mše svaté v Kunraticích budou od pondělí do pátku v 18:00.
  • Nedělní mše svaté v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00.
  • Nedělní mše svatá v Hrnčířích v neděli v 11:00.

Upozorňujeme, že mše svaté v sobotu večer budou do 19. 6., mše svaté v neděli v 11:00 do 27. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost Těla a Krve Páně

Ohlášky této neděle, na kterou překládáme slavnost Těla a Krve Páně, si můžete přečíst zde.

Po mších svatých zveme k účasti na eucharistickém procesí a požehnání našemu městu a zemi.

V pátek bude opět, dá-li Bůh, zkouška farní kapely Jakoband. Chtěli bychom při této příležitosti znovu nabídnout možnost zapojit se do kapely hudbou či zpěvem. Není vůbec třeba, abyste byli profesionální hudebníci. Důležité je mít ochotu se zapojit a s radostí se podílet na zkrášlení liturgie – mimochodem, zkušenost těch, kteří se do liturgie aktivně zapojují, je ta, že je samotné to obohacuje a naplňuje radostí.

Přemýšlíme také o tom, že bychom zorganizovali zpívání dětí, a to asi od nového školního roku. Pokud byste se chtěli vy nebo vaše děti zapojit, prosíme dejte vědět otci Vojtěchovi nebo Dominice Mackové. Rovněž pro děti může být zpívání krásnou příležitostí, jak se aktivněji a s větší radostí zapojit do přípravy a prožití mše svaté.

Slavnost Nejsvětější Trojice

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Pro bezpečnou účast na mších svatých dodržujeme epidemická opatření a zůstává navýšený počet mší svatých. Při každé mši svaté je možné být také před kostelem a využít venkovního reproduktoru, který je možný zapnout zevnitř u bočního vchodu.

Můžete si přečíst Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie.