Archiv rubriky

30. neděle v mezidobí

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v neděli od 9:30. Uskutečnila se také farní káva on-line. Kostel bude otevřen k individuálnímu přijetí svátostí v neděli v čase od 13:00 do 17:00, následující dny od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Srdečně zveme také k osobní modlitbě.

Nedělní ohlášky jsou k dispozici zde.

Opatření od 22. 10. 2020

Opatření od 22. 10. 2020

Od dnešního rána vstoupilo v platnost nové Usnesení Vlády ČR, podle něhož mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti či zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že není možné slavit mši sv. ani pro dosud možných 6 osob. Na případné veřejné bohoslužbě může tedy být pouze celebrant + nejvýše 1 osoba (+ pochopitelně ti, kteří zajišťují bohoslužbu nebo případně její přenos). Svatby nebo pohřbu se nemůže účastnit více než 10 osob.

 • Bohoslužby budou od dnešního dne tedy slouženy bez účasti lidu, v případě zájmu o individuální účast na mši svaté se prosím ozvěte otci Vojtěchovi, mobil 732 106 466.
 • Přímé přenosy bohoslužeb z farního kostela budou vždy v neděli v 9:30. Odkaz bude k dispozici na webu farnosti. Srdečně zveme k tomuto duchovnímu společenství. Na webu níže najdete také pár tipů, jak přímý přenos prožít lépe (příspěvek z 9. 10.). Samozřejmě zveme také ke společné modlitbě v rodině, modlitbě nad texty Písma dané neděle nebo ke společné modlitbě růžence – k ní také velmi povzbuzují naši otcové biskupové (lze se přidat např. k iniciativě modlitby růžence ve 20:00).
 • Otevřený kostel bude v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli od 13:00 do 17:00 a od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Pokud budete chtít přijmout svátosti, oslovte kněze, který bude přítomen v kostele. Využijte této možnosti a přijďte se i v této nelehké době poklonit Pánu v Nejsvětější svátosti, ke svaté zpovědi nebo svatému přijímání a čerpat sílu právě od Pána.
 • Ostatní aktivity do odvolání nebudou, v případě výjimek budou domluveny on-line varianty.

Otec Vojtěch je samozřejmě k dispozici pro duchovní službu, ozvěte se kdykoliv na mobil 732 106 466 (pokud nebude moci přijmout hovor v danou chvíli, ozve se vám zpět). Pokud byste někdo potřeboval s něčím pomoct, např. dostali byste se do karantény a potřebovali nakoupit, ozvěte se také otci Vojtěchovi, který by pomoc zkoordinoval.

29. neděle v mezidobí | posvícení

29. neděle v mezidobí | posvícení

V Kunraticích slavíme slavnost výročí posvěcení kostela, budeme číst Ez 43,1-2.4-7a, 1Petr 2,4-9, Jan 4,19-24.

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté z farního kostela 18. 10. v 9:30. Proběhlo také setkání některých farníků při farní kávě on-line v neděli v 11:00 zde. Můžete si také přečíst nedělní ohlášky, jsou k dispozici zde.

Opatření od 14. 10. 2020

Otec Vojtěch je samozřejmě k dispozici pro duchovní službu, ozvěte se kdykoliv na mobil 732 106 466 (pokud nebude moci přijmout hovor v danou chvíli, ozve se vám zpět). Pokud byste někdo potřeboval s něčím pomoct, např. dostali byste se do karantény a potřebovali nakoupit, ozvěte se také otci Vojtěchovi, který by pomoc zkoordinoval.

 • Bohoslužby jsou omezeny, stejně jako ostatní setkání, na nejvýše 6 osob. Protože v naší farnosti mše svaté obvykle přesahují počet 6 věřících, je třeba se na všechny mše svaté předem přihlásit u otce Vojtěcha, mobil 732 106 466. V případě, že bude naplněn počet šest věřících, bude možné se přihlásit na mši svatou v jiný čas. Mše svaté budou slouženy, dá-li Bůh, v obvyklé časy, tedy od pondělí do pátku v 18:00, v sobotu v 8:00, v neděli v Kunraticích v 8:00 a 9:30 a v Hrnčířích v 11:00. Prosíme, aby účastníci měli roušku a přijímali na ruku.
 • Přímé přenosy bohoslužeb z farního kostela budou vždy v neděli v 9:30. Odkaz bude k dispozici na webu farnosti. Srdečně zveme k tomuto duchovnímu společenství. Na webu najdete také pár tipů, jak přímý přenos prožít lépe. Samozřejmě zveme také ke společné modlitbě v rodině, třeba modlitbě nad texty Písma dané neděle, nebo ke společné modlitbě růžence – k ní také velmi povzbuzují naši otcové biskupové (lze se přidat např. k iniciativě modlitby růžence ve 20:00).
 • Otevřený kostel bude v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli od 13:00 do 17:00 a od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Pokud budete chtít přijmout svátosti, oslovte kněze, který bude přítomen v kostele. Využijte této možnosti a přijďte se i v této nelehké době poklonit Pánu v Nejsvětější svátosti, ke svaté zpovědi nebo svatému přijímání a čerpat sílu právě od Pána.
 • Ostatní aktivity jsou možné pouze v počtu do 6 osob. Ostatní program ani výuka náboženství se tedy do odvolání nekoná (kromě výjimek, které budou domluveny jednotlivě, samozřejmě v souladu s ustanovením možnosti setkání do 6 osob).

 

Aktuální úprava farního programu

Aktuální úprava farního programu

S účinností od 14. 10. vláda České republiky zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob s tím, že zákaz se bohužel vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady (nevztahuje se jen na svatby a pohřby), viz usnesení vlády z 12. října 2020. V naší farnosti nyní bude následující program:

 • Mše svaté budou slouženy v obvyklé časy, ale je třeba se na ně předem přihlásit u otce Vojtěcha.
 • Nedělní mše svatá v 9:30 bude přenášena v přímém přenosu, odkaz bude na webu farnosti.
 • Kostel otevřený k modlitbě a přijetí svátostí od pondělí do soboty 16:00-18:00, v neděli 13:00-17:00.
 • Nebudou setkání v rámci farnosti, setkání malých společenství ani výuka náboženství dětí.

Využijme čas otevřeného kostela, přijetí svátosti smíření a svatého přijímání a možnost přihlásit se na jednotlivé mše svaté, pochopitelně do počtu pěti lidí. V těchto dnech se také více modleme, za pozornost zvlášť stojí modlitba růžence. Otec Vojtěch je vám jako kněz plně k dispozici, kdykoliv se na něj obraťte (nejlépe telefonicky, mobil 732 106 466).

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Vše samozřejmě dá-li Bůh …

Bohoslužby jsou v návaznosti na nařízení vlády od pondělí 12. 10. omezeny tak, že se jich může účastnit nejvýše 10 osob, konají-li se uvnitř (tedy v kostele). Na základě upřesnění Arcibiskupství pražského se do počtu na bohoslužbách se nezapočítává kněz, kostelník, varhaník, příp. další, kteří jsou potřební k zajištění konání bohoslužby a provozu kostela. Ve všední dny v naší farnosti budou bohoslužby jako obvykle, od pondělí do pátku v 18:00, v sobotu bude mše svatá v 8:00. Mší svatých se může účastnit nejvýše 10 osob podle toho, kdo přijde dříve. Příští neděli budou mše svaté v obvyklé časy, ale v Kunraticích bez účasti lidu. Nezpívá se, prosíme, aby účastníci mše svaté měli roušku a přijímali na ruku.

V neděli bude kostel otevřen k přijetí svátostí v čase 13:00-16:00.

Bylo možné sledovat přímý přenos nedělní bohoslužby z kostela sv. Jakuba, dá-li Bůh, také příští neděli bude možné sledovat mši svatou z farního kostela on-line, odkaz bude k dispozici na webu farnosti.

Farní káva až do odvolání nebude, ale bude možné se setkat on-line v neděli v 11:00 zde.

Můžete si přečíst list národního ředitele Papežských misijních děl zde. Otázka sbírky na misie, která měla být původně příští neděli a která se nebude moci uskutečnit, bude projednána na příštím plenárním zasedání ČBK (České biskupské konference).

Čeští a moravští biskupové také vřele vybízejí k modlitbě růžence. Spojme se v modlitbě a prosme za ukončení pandemie.

Ohlášky 27. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

 • Hromadné akce jsou v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. zakázány od 5. 10. v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou pohřbů a svateb.
 • Pro bohoslužby je stanoveno, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a dále že osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení (tedy kromě podávání svatého přijímání), a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá. Účastníci mše svaté mají pochopitelně roušku. Na základě konzultace s ministrem zdravotnictví bylo odsouhlaseno, že liturgické zpěvy lze praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od lidu, nebo bez reprosoustavy také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru).
 • V naší farnosti se mší svatých účastní většinou méně než 100 lidí, tj. mše svaté se zatím budou konat podle obvyklého pořádku. Větší hromadné akce (jako např. farní setkání) se nyní konat nebudou, setkání malých společenství, v kterých se setkává do deseti osob, jsou možná a konat se budou. Výuka náboženství se pochopitelně konat bude.

Otec Vojtěch je se nyní nachází v karanténě a podstoupil test na covid-19 s negativním výsledkem. Zdraví všechny farníky, pamatuje v modlitbě a přeje všem, na přímluvu svatého Františka, požehnanou neděli!