Slavnost Matky Boží Panny Marie

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde. Krátký pozdrav otce arcibiskupa najdete zde.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na životě farnosti. A to nejen v souvislosti s vánočními svátky, ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům, zpěvákům, kapele, ministrantům, čtenářům, katechetům, těm, kteří zajišťují květiny a výzdobu, těm, kdo pomáhají s úklidem, zpracovávají účetnictví, počítají sbírky, těm, kteří přijali službu ve farní ekonomické nebo pastorační radě, kteří pomáhají s Tříkrálovou sbírkou a vůbec všem, kteří se podílejí pomocí i finančně. V neposlední řadě velmi děkujeme těm, kteří se za farnost a duchovní ve farnosti modlí.

Všem přejeme krásný a požehnaný nový rok!