Archiv rubriky

16. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Upozorňujeme na poslední možnost přihlášení na Taxiway camp 2021 pro mladé ve věku 12-15 let. Je možné se průběžně přihlašovat také na LIFT pro mladé ve věku 16-26 let, který začne, dá-li Bůh, na podzim. Prosíme o modlitbu za zdárný průběh Taxiway campu a Runway campu!

Příští neděli budeme slavit v Kunraticích poutní slavnost svatého Jakuba Staršího, apoštola. Srdečně zveme!

Příští neděli budeme mít krom toho také světový den prarodičů. Při této příležitosti si můžete přečíst:

13. neděle v mezidobí

13. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Upozorňujeme, že od července budou v Kunraticích opět dvě nedělní mše svaté, a to v časy od 8:00 a od 10:00. Čas od 10:00 je zvolen s ohledem na rodiny s dětmi a také proto, aby bylo možné před druhou mší svatou zpovídat. Od 9:30 bude možnost modlit se růženec, farní káva bude po mši svaté v 10:00.

V posledních dvou letech proběhla obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě. Sázavská farnost zve na tzv. malou kněžskou pouť v sobotu 3. 7.: mši svatou v 8:30 bude celebrovat novokněz P. Václav Šustr a mši svatou v 10:30 pomocný pražský biskup Mons. Zdenek Wasserbauer. V neděli 4. 7., v den slavnosti, budou mše svaté na Sázavě také v 8:30 a v 10:30, hlavním celebrantem v 10:30 bude Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius.

12. neděle v mezidobí

12. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Byly vydány letáčky s modlitbami za nového arcibiskupa, tyto modlitby je možné se modlit společně i individuálně. Prosíme pamatujme ve své modlitbě na úmysl dobrého výběru nového pražského arcibiskupa a za světlo a moudrost Ducha svatého pro ty, kteří jeho výběr a jmenování budou připravovat. Letáčky jsou k dispozici, můžete si je rozebrat.

Elektronická verze letáčku je k dispozici zde.

11. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V sobotu v 10:00 bude kněžské svěcení v katedrále. Ke kněžství bude vysvěcen, dá-li Bůh, Václav Šustr. Pamatujme na něj v modlitbě a přijďme ho podpořit svou účastí.

Pro bezpečnou účast na mších svatých v naší farnosti dodržujeme epidemická opatření a zůstává navýšený počet mší svatých. Při každé mši svaté v Kunraticích je možné být rovněž před kostelem a využít venkovního reproduktoru. Pravidelný pořad bohoslužeb:

  • Všednodenní mše svaté v Kunraticích budou od pondělí do pátku v 18:00.
  • Nedělní mše svaté v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00.
  • Nedělní mše svatá v Hrnčířích v neděli v 11:00.

Upozorňujeme, že mše svaté v sobotu večer budou do 19. 6., mše svaté v neděli v 11:00 do 27. 6.

5. neděle velikonoční

Přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 z kunratického kostela jste mohli sledovat zde.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Připomínáme, že na mše svaté (ani ve všední den, ani v neděli) již není třeba se předem přihlašovat. Během jakékoliv mše svaté je také možné být před kostelem a využít venkovní reproduktor u bočního vchodu do kostela (reproduktor je možné zapnout vypínačem u tohoto vchodu). Nedělní mše svaté jsou v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00 v Kunraticích a v neděli v 11:00 v Hrnčířích, všednodenní mše svaté jsou od pondělí do pátku v 18:00 v Kunraticích. Prosíme o dodržování hygienických opatření.

Chtěli bychom zvlášť upozornit na mezinárodní modlitební „maraton“ růžence. Na přání papeže Františka bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již více než rok sužuje celý svět, a za obnovení společenských a pracovních aktivit. Papež František si do této iniciativy přeje zapojit poutní místa na celém světě a zve i věřící, aby se připojili. Modlitba růžence na poutních místech by měla být v 18:00 místního času, podle jednotlivých časových pásem, modlit se samozřejmě lze také jindy. Modleme se i my v měsíci květnu každý den růženec! Můžete si přečíst Výzvu předsedy ČBK k modlitebnímu maratonu růžence.

Zástupci Hnutí Fokoláre, Sant’Egidio a Schönstattského hnutí přišli s iniciativou Společné modlitby za Evropu.

Přihlašování na LIFT 21

Přihlašování na LIFT 21

Vstoupili jsme do 4. neděle v postní době, neděle radostné. A naše radost je dvojnásobná, protože spouštíme přihlašování na LIFT 21, nový běh dvouletého kurzu pro mladé ve věku 16 – cca 26 let. Více informací a přihlašování najdete na www.lift.adcm.cz.