3. neděle velikonoční

3. neděle velikonoční

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V sobotu se uskuteční pouť za duchovní povolání na Svatou Horu, hlavní mše svatá bude v 11:30 u korunovačního oltáře před svatohorskou bazilikou. Srdečně zveme k účasti a modlitbě za nová duchovní povolání.

Můžete si také přečíst slovo našich biskupů k příští Neděli Dobrého pastýře zde.

Od druhé poloviny května by se v rámci adaptace Nazareta mělo začít stavět v nové části budovy. Dovolujeme oslovit ochotné farníky s prosbou o pomoc s vyklízením a stěhováním Nazareta v pondělí 16. 5. odpoledne od cca 14:00 do cca 18:00.