Archiv rubriky

Zmrtvýchvstání Páně 12. 4. 9:30

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v 9:30.

  • Pán vstal z mrtvých, aleluja! Přejeme všem požehnané Velikonoce!
  • Ohlášky slavnosti Zmrtvýchvstání Páně si můžete přečíst zde.

Kázání, jak jistě poznáte, tentokrát inspirované myšlenkami Josepha Ratzingera, si můžete vyslechnout zde:

Právě v současné situaci, vice než jindy, nám Zmrtvýchvstání dává velikou naději. Nejde jen o povrchní útěchu, že jednou je hůř a jednou líp, nebo jeden z kamínků mozaiky křesťanských tradic. Zmrtvýchvstání nám a celému našemu bytí dává úplně nový rozměr, posunuje ho kvalitativně do zcela nové roviny života s Bohem. A to je důvod k veliké radosti a vděčnosti Pánu! Pán vstal, aleluja!

Bílá sobota 11. 4.

Bílá sobota je dnem modliteb u Ježíšova hrobu. K meditaci doporučujeme také krásný text z homilie na Velkou a svatou sobotu, který najdete jako druhé čtení v dnešní modlitbě se čtením v breviáři. Homilii si můžete vyslechnout zde:

K osobní modlitbě u Božího hrobu můžete navštívit farní kostel v čase od 10:00 do 16:00. Svaté přijímání se dnes podává pouze umírajícím.

Velký pátek 10. 4. 15:00 a 18:00

Velký pátek je dnem postu a rozjímání o utrpení našeho Pána. V naší farnosti se uskutečnily přímé přenosy křížové cesty v 15:00 a velkopátečních obřadů v 18:00. 

Jsme rádi, že jste s námi vytvořili společenství modlitby a že jsme i takto mohli společně, jako farní společenství, rozjímat o utrpení Páně.

Zelený čtvrtek 9. 4. 18:00

Uskutečnil se přímý přenos bohoslužby z kunratického kostela. Kázání, které při této bohoslužbě zaznělo a které si můžete také poslechnout jako duchovní slovo povzbuzení, je k dispozici zde:

Prožijme opravdově jak Zelený čtvrtek, tak i následujících dny Svatého týdne a Velikonoc. Přestože jsou Velikonoce jiné, Pán nás jimi chce jistě provést a obdarovat. Pozvání k Zelenému čtvrtku najdete zde:

Po mši svaté, během večera:
  • Můžete se sjednotit s Kristem v Getsemanech při osobní modlitbě a skutečně jí dnes věnovat čas.
  • Můžete využít např. textů Jan 13-17, nebo si přečíst pašije Jan 18-19.

Kázání Květná neděle 5. 4.

Můžete si poslechnout kázání Květné neděle, které zaznělo v návaznosti na evangelium o příchodu Páně do Jeruzaléma. Během odpoledne nebo následujících pár dní si můžete přijít do kostela pro kočičky, ratolesti, které byly na začátku dnešní mše svaté požehnány.

Tato slova jsou zároveň duchovním povzbuzením do nadcházejících dní Svatého týdne a jejich prožívání v rodinách. Velikonoce budou letos zajisté jiné než obvykle, ale to ještě nemusí znamenat, že musí být hůře prožité. Jak je prožijeme, záleží (i) na nás!

Kázání 5. neděle postní 29. 3.

Na 5. neděli postní bylo možné sledovat přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v 9:30. Záznam kázání, také jako duchovní povzbuzení do současné situace, si můžete poslechnout zde:

Pro individuální modlitbu, slavení svátosti smíření a přijetí eucharistie bude otevřen kostel v neděli v časech 11:00-13:00 a 15:00-17:00, ve všední dny v časech 15:00-17:00.

S ohledem na to, že vládní opatření budou patrně nějakou dobu trvat a nedělní sbírky tvoří podstatnou část pravidelných příjmů farnosti, si vás dovolujeme poprosit o finanční dar farnosti. Můžete zvolit jednorázový dar či pravidelnou finanční podporu převodem na účet farnosti 76224369/0800. To vše pochopitelně pouze v případě, že i na Vás samotné nebo na Vaše nejbližší nedoléhají ekonomické důsledky stávajícího stavu.

Kázání Zvěstování Páně 25. 3.

Při slavnosti Zvěstování Páně bylo možné sledovat přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v 18:00. Slovo povzbuzení, které zaznělo jako kázání při této mši svaté, si můžete vyslechnout zde:

Připomínáme také krásnou modlitbu Anděl Páně, která nádherně tajemství vtělení připomíná:

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii | a ona počala z Ducha svatého. | Zdrávas, Maria …
Maria řekla: Jsem služebnice Páně, | ať se mi stane podle tvého slova. | Zdrávas, Maria …
A Slovo se stalo tělem | a přebývalo mezi námi. | Zdrávas, Maria …

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, | aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.