25. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V říjnu končí mandát současné pastorační rady farnosti a bude vytvořena pastorační rada nová. Při volbách v neděli 15. 10. budou voleni 4 kandidáti. Každý katolík, starší 15 let a náležející do farnosti, může písemně navrhovat kandidáty, navržen může být každý katolík starší 18 let. Písemné návrhy směřujte k otci Vojtěchovi do 30. 9.