24. neděle v mezidobí

24. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Srdečně zveme na Obnovu v Duchu svatém, která se uskuteční, dá-li Bůh, v naší farnosti tento podzim. Přihlášku si můžete stáhnout zde, prosíme o vyplnění a odeslání emailem nebo předání otci Vojtěchovi do 4. 10. 2023. V souvislosti s obnovou budou také pravidelná setkávání, a to ve středy od 11. 10. do 20. 12., obsahem setkání bude většinou modlitba, duchovní slovo a sdílení ve skupinkách. Nedílnou součástí duchovní obnovy však bude osobní každodenní modlitba doma.