Zemřel P. Stanislav Hrách

Zemřel P. Stanislav Hrách

S vírou ve vykoupení a s nadějí na věčný život oznamujeme, že Nejvyšším Veleknězem byl z tohoto světa povolán Kristův kněz RNDr. Stanislav Hrách, CSc.

Připraven na setkání s Pánem zemřel ve středu 5. října 2022 ve věku 89 let a v 24. roce svého kněžství.

Narodil se 9. ledna 1933 v Praze. Vyučoval na přírodovědecké fakultě geofyziku. Dlouhá léta vedl pěvecké sbory ve farnostech Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a u kostela sv. Prokopa na Žižkově. Za tuto činnost byl v 60. letech vězněn. Působil nejdříve jako trvalý jáhen (vysvěcen v roce 1996) a ustanoven byl v pražských farnostech spravovaných P. Vladimírem Kelnarem (Kyje, Žižkov, Nové Město). V roce 1998 přijal kněžské svěcení a stal se administrátorem v pražských Petrovicích. Od roku 1999 sloužil ve farnosti Praha-Kunratice, nejdříve jako farní vikář a poté až do své smrti jako výpomocný duchovní. Od roku 2011 se stal osobním farářem.

S naším zesnulým se rozloučíme při pohřební mši svaté v úterý 11. října 2022 ve 12 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího v Praze – Kunraticích. Následovat bude krátké rozloučení v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích, poté bude tělo zesnulého v očekávání slavného vzkříšení uloženo do rodinného hrobu na Vinohradských hřbitovech.

R.I.P.

Parte si můžete stáhnout zde.