27. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Srdečně zveme k společné modlitbě růžence. Růženec se v naší farnosti modlíme půl hodiny před každou mší svatou. Zvláště v říjnu nám církev nabízí, abychom tuto krásnou modlitbu objevili a společně se modlili.