7. neděle velikonoční

7. neděle velikonoční

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

V tyto dny mezi slavností Nanebevstoupení Páně a Letnicemi si vyprošujeme Ducha svatého. Pamatujme také v osobní modlitbě na tento úmysl a společně se modleme, aby nám Bůh znovu v hojnosti seslal svého svatého Ducha.

Dnes v neděli je mše svatá s prvním svatým přijímáním několika dětí naší farnosti v Kunraticích v 10:00 mše svatá před Zdiměřickou kapličkou v 11:00.