Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky této neděle všech nedělí jsou ke stažení zde.

Příští neděli budeme slavit 2. neděli velikonoční, neděli v oktávu velikonočním. Jako v minulých letech bude také letos svatovojtěšský / velikonoční farní oběd, tedy 24. 4. ve 12:30 v Nazaretě. Aby bylo možné oběd dobře připravit, prosím přihlaste se předem u otce Vojtěcha. Srdečně zveme!

Všem přejeme krásné a požehnané Velikonoce!