Archiv rubriky

Farní zprávy prosinec 2021

Farní zprávy prosinec 2021

Farní zprávy na měsíc prosinec jsou k dispozici zde, můžete si také stáhnout přehled adventních a vánočních bohoslužeb zde, vše samozřejmě dá-li Bůh.

S ohledem k epidemické situaci se může harmonogram změnit. Zvlášť v případě zavedení dalších opatření si prosíme ověřte, zda se daný program koná.

31. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Pořad bohoslužeb bude tento týden následující:

  • v pondělí 1. 11. bude mše svatá v 18:00 v kostele,
  • v úterý 2. 11. bude mše svatá v 8:00 v hrobce a v 18:00 v kostele,
  • další dny budou mše svaté jako obvykle, v sobotu v 8:00.

Připomínáme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce; zítra odpoledne a v úterý po celý den při návštěvě kostela, kde se pomodlí modlitbu Páně a vyznání víry; následující dny při návštěvě hřbitova, kde se pomodlí aspoň v duchu za zemřelé).