Ohlášky 16. neděle v mezidobí

Ohlášky 16. neděle v mezidobí

Ohlášky 16. neděle v mezidobí jsou k dispozici zde: Ohlášky 16. neděle v mezidobí.

Ve čtvrtek je poutní slavnost sv. Jakuba, v Kunraticích bude mše svatá v. 18:00, a to společně s našimi hosty ze Španělska. Mše svatá bude latinsko-česko-španělsky. Po mši sv. tentokrát nebude modlitba breviáře ani adorace. Srdečně zveme všechny k této slavnosti i chvíli následného přátelského setkání.

V souvislosti s restaurováním fresek přinášíme fotku v denním světle (první fotografie) a fotku téhož místa pouze v ultrafialovém světle (druhá fotografie); jde o tzv. dvojklik. Prohlédněte si sami …

Sakristie v běžném světle

Sakristie v UV světle

Ohlášky 14. neděle v mezidobí

Farní ohlášky této neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky 14. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnané období dovolených a prázdnin a krásné prožití jistě zaslouženého odpočinku. Kéž při tom nezapomínáme na toho, který nás stvořil, abychom odpočinuli v něm – stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě (srov. sv. Augustin, Vyznání, I. kniha, 1. kapitola).