Výuka náboženství 2016/2017

Výuka náboženství 2016/2017

Přihláška do náboženství ke stažení zde: Přihláška na náboženství dětí Kunratice 2016/2017

Milí rodiče a milé děti,

také v novém školním roce 2016/2017 bychom vám chtěli nabídnout výuku náboženství a pozvat vás, abyste ji hojně využili. Nelitujme času a námahy, které nás vzdělávání stojí, vždyť právě tato investice se nám bohatě vyplatí a může nám pomoci na cestě k Bohu.

Těšíme se na setkávání s vámi, P. Vojtěch Smolka a katecheté

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

Ohlášky 23. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Děkujeme za modlitby za animátorský camp na Ktiši i za ostatní prázdninové aktivity.
 • K světovému dni modliteb za stvoření 1.9. vydal svatý otec poselství, můžete si ho přečíst na našich webových stránkách farnosti.
 • Dnes na konci mše svaté od 9:30 bude požehnání do nového školního roku všem žákům, studentům, pedagogům a všem dalším pedagogickým zaměstnancům.
 • Dnes odpoledne v 15:00 bude ve farním kostele pokřtěna Miriam Kačenová.
 • Tento týden budou v Nazaretě primy Arcibiskupského gymnázia.
 • V pondělí po mši sv. bude opět setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
 • V úterý po mši sv. bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
 • Setkání katechumenů, otevřené i všem dalším zájemcům, začne až od úterý 13.9.
 • Ve středu po mši sv. obětované za zářijové oslavence bude setkání farnosti v Nazaretě.
 • Příští neděli 11. 9. bude mše sv. ve Zdiměřicích – poutní mše svatá Jména Panny Marie. Ten den 11. 9. proto nebude mše svatá v Hrnčířích.
  V pondělí 12.9. chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek vietnamci Hai Nguyen Van a Huyen Trang Nguyen Thi.
 • Předběžně informujeme ohledně náboženství: náboženství se bude vyučovat takto:
  • A) Děti před 1. sv. přijímáním (předškolní – 2. třída ZŠ), PO 17:00-17:55, Ali Váchalová
  • B) Příprava na 1. svaté přijímání (2. – 3. třída ZŠ), ÚT 17:00-17:55, P. Vojtěch a Ali
  • C) Děti, které již byly u 1. sv. přijímání (3. – 5. třída ZŠ), PO 17:00-17:55, Jana Vargová
  • D) Starší děti a mladí (6. – 9. třída ZŠ a odpovídající třídy gymnázia), ST 17:00-17:55, setkávání nazvané „O Bohu a lidech“: prohloubení víry, vdělávání, nabídka společně slavené mše sv., přátelská setkání a další zajímavý program, Karel Macek a P. Vojtěch
 • Na bočním oltáři si vezměte přihlášky, prosím vezměme vážně výzvu vzdělávat sebe i své děti ve víře. Informační schůzka rodičů bude 14.9. od 17:00 v Nazaretě.
 • Od konce září proběhnou dá-li Bůh v naší farnosti Alfa kurzy. Pokud byste se chtěli zapojit, ať už jako účastníci nebo do týmu, přihlaste se prosím otci Vojtěchovi. Pamatujme ale v každém případě na zdar Alfa kurzů v modlitbě.
 • Srdečně zveme na slavnostní požehnání sousoší kalvárie u zastávky U Tří Svatých. Nové sousoší požehná ve čtvrtek 15. 9. v 16:00 pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Viz plakátek na nástěnce a na webu.
 • V minulém týdnu byly ve farním kostele opraveny zářezy na lavicích. Buďme prosím šetrní k mobiliáři našeho kostela, např. ke zlatu na lavicích, a citlivě (!) upozorněme ty, kdo nejsou.
 • Oznámení ohledně telefonních čísel: chtěl bych připomenout, že kromě vlastních čísel na lidi z farnosti existuje také mobilní číslo Nazareta, které je následující: 733 161 614. Dříve platná čísla pevných linek jsou zrušena.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc září. Prohlédněte si nový web.
  Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Od září bude možné během farní kávy využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů. I tímto způsobem se můžeme vzdělávat ve své víře.
LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Neděle 4.9. – 23. neděle v mezidobí (C)

Čtvrtek 8.9. – Svátek Narození Panny Marie … krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz

Neděle 11.9. – 24. neděle v mezidobí (C)

Ohlášky 22. neděle v mezidobí

OHLÁŠKY

Pořad bohoslužeb je tento týden obvyklý.
Od pátku do úterý je na Ktiši animátorský camp pro animátory, prosíme provázejte mladé ve svých modlitbách. Pamatujme prosím v modlitbě i na animátory ze Slovenska, kteří jsou v těchto dnech v Nazaretě.
Ve čtvrtek 1. 9. bude mše sv. v Alzheimer Home již ve 14:00, nikoliv v 15:00, jako obvykle.
Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude krátká adorace a prvopáteční požehnání.
V sobotu 3. 9. v 10:00 bude ve farním kostele pokřtěn Michal Drábík.
Příští neděli 4. 9. bude při mši svaté od 9:30 požehnání do nového školního roku – žákům, studentům, pedagogům a všem dalším pedagogickým zaměstnancům.
Příští neděli 4.9. v 15:00 bude ve farním kostele pokřtěna Miriam Kačenová.
Předběžně informujeme, že v neděli 11. 9. bude mše svatá ve Zdiměřicích – poutní mše svatá Jména Panny Marie. 11. 9. proto nebude mše svatá v Hrnčířích.
Srdečně zveme na slavnostní požehnání sousoší kalvárie u zastávky U Tří Svatých. Nové sousoší požehná ve čtvrtek 15. 9. v 16:00 pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Viz plakátek na nástěnce a na webu.
Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Neděle 28.8. – 22. neděle v mezidobí (C)

Pondělí 29.8. – Památka umučení sv. Jana Křtitele

Sobota 3.9. – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Narodil se kolem roku 540 v Římě, pocházel z římské patricijské rodiny a stal se městským prefektem (572-573). Po smrti svého otce založil v rodném domě klášter sv. Ondřeje a na rodinných usedlostech na Sicílii dalších šest klášterů, vzdal se svého úřadu a stal se benediktinským mnichem. Byl vysvěcen na jáhna, později působil jako papežský legát u císařského dvora v Konstantinopoli (579-585) a po návratu do Říma jako papežův blízký poradce. Byl zvolen za papeže (590) v době, kdy v Itálii řádil mor a hlad jako následek langobardských nájezdů a válek, a na dějinném přelomu mezi starověkem a středověkem všeobecně poklesla kázeň. Jeho dopisy (zachovalo se jich 848) ukazují, že nic z toho, co se dělo v životě křesťanstva, mu nebylo lhostejné. Usiloval o obnovu křesťanského života a liturgie; mimořádnou péči věnoval duchovenstvu; poslal 40 věrozvěstů do Anglie a obracel se s hlásáním evangelia k mladým germánským národům; ariánské Langobardy přivedl do katolické církve. Při napravování nepořádků postupoval důsledně, a přitom taktně a mírně. Když konstantinopolský patriarcha začal užívat titulu „ekumenický (tj. všeobecný) patriarcha“, viděl v tom nedůstojné vyvyšování se nad ostatní patriarchy a reagoval na to tím, že sám začal užívat titulu „služebník služebníků Božích“. Jeho bohatá literární činnost tvoří přechod od teologie patristické k počátkům teologie scholastické. Zemřel 12. III. 604. Dnešní den je výročím jeho vysvěcení na biskupa.

Neděle 4.9. – 23. neděle v mezidobí (C)