Archiv rubriky

Homilie sv. Jana Zlatoústého

Minulou neděli jsme slyšeli v evangeliu podobenství o milosrdném Samaritánovi. Kněz a levita se, možná kvůli cestě do chrámu a bohoslužbě, vyhnuli napolo mrtvému chudákovi na cestě z Jeruzaléma do Jericha.

V jedné své homilii sv. Jan Zlatoústý (cca 349-407) upozorňuje na to, že pokud chceme prokazovat úctu Kristu, ale přehlížíme jej v chudých a trpících, je naše zbožnost je víc než podivná. Úryvek z této homilie si můžete stáhnout zde:

Sv. Jan Zlatoústý: Homilie 50,3-4. PG 58, 508-509