Archiv rubriky

Ohlášky 5. neděle postní

Ohlášky 5. neděle postní

Ohlášky 5. neděle postní si můžete přečíst zde. Můžete si také přečíst letáček Jak žít spolu a s virem Covid-19. V pátek proběhla v Římě eucharistická adorace spojená s požehnáním Urbi et orbi, které před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Svatý Otec František. Přečtěte si promluvu Svatého Otce.

Srdečně zveme k přímému přenosu bohoslužeb Svatého týdne a Velikonoc z našeho farního kostela:

  • 5. 4. Května neděle – mše svatá s žehnáním ratolestí v 9:30
  • 9. 4. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně v 18:00
  • 10. 4. Velký pátek – křížová cesta v 15:00, Velkopáteční obřady v 18:00
  • 11. 4. Bílá sobota – Velikonoční vigilie ve 20:00
  • 12. 4. Neděle velikonoční – mše svatá v 9:30
  • 13. 4. Pondělí velikonoční – mše svatá v 9:30

Příležitost ke svátosti smíření je v časech otevřeného kostela, viz google kalendář farnosti. Jako vždy je také možná individuální domluva s otcem Vojtěchem. Zvláště starším a nemocným farníkům určitě doporučujeme odložit předvelikonoční svátost smíření na později.

Ohlášky 4. neděle v mezidobí

Aktuální farní ohlášky si můžete přečíst zde: Ohlášky 4. neděle v mezidobí.

Můžete si přečíst poselství papeže Františka ke světovému dni nemocných zde. Při příležitosti světového dne nemocných budou v pražských nemocnicích bohoslužby podle rozpisu, více na plakátku: Plakát – světový den nemocných 2019 – bohoslužby v nemocnicích.

Závěrečný dokument ze synody o mládeži najdete zde: Závěrečný dokument synody o mládeži.

Synoda o mládeži v Římě

Synoda o mládeži v Římě

Biskupská synoda je shromáždění biskupů celého světa, které svolává papež, aby společně diskutovali a hledali odpovědi na otázky, tentokrát na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Zasedání bude probíhat od 3. do 28. října 2018 v Římě.

Českou republiku na synodě zastoupí plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Aby ještě hlouběji poznal situaci v České republice, vyzval všechny mladé, aby mu na facebooku odpověděli na otázky, o kterých se bude diskutovat. Můžete shlédnout video s otcem biskupem Tomášem Holubem.

Dokumenty k synodě najdete zde: Prezentace pptx českého zástupce na pre-synodě, Otázky k synodě, Závěry z presynody konané v březnu 2018.

 

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

Ohlášky 26. neděle v mezidobí si můžete přečíst zde: Ohlášky 26. neděle v mezidobí.

Předem avizujeme, že v sobotu 21.10. bude brigáda „Ukliďme Nazaret“, prosíme přijďte a přiložte ruku k dílu. V neděli 22.10. oslavíme v Kunraticích slavnost výročí posvěcení kostela a ve 13:00 bude společný oběd. Srdečně zveme, prosím přihlaste se u P. Vojtěcha (díky tomu zjednodušíte organizaci, budeme vědět, kolik obědů budeme vařit).

Srdečně zveme k modlitbě růžence. Kdo si nejste jistí, jak se růženec modlí, můžete si vytisknout návod: Modlitba růžence.

První pátky v měsíci

Každý první pátek v měsíci se po mši svaté modlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Tato pobožnost je spojena se zaslíbeními, která dal v soukromém zjevení Ježíš Kristus sv. Markétě Marii Alacoque roku 1675. Pár slov o historii slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a těchto zaslíbeních si můžete stáhnout zde.

První pátky v měsíci ke stažení