Ohlášky 5. neděle postní si můžete přečíst zde. Můžete si také přečíst letáček Jak žít spolu a s virem Covid-19. V pátek proběhla v Římě eucharistická adorace spojená s požehnáním Urbi et orbi, které před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Svatý Otec František. Přečtěte si promluvu Svatého Otce.

Srdečně zveme k přímému přenosu bohoslužeb Svatého týdne a Velikonoc z našeho farního kostela:

  • 5. 4. Května neděle – mše svatá s žehnáním ratolestí v 9:30
  • 9. 4. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně v 18:00
  • 10. 4. Velký pátek – křížová cesta v 15:00, Velkopáteční obřady v 18:00
  • 11. 4. Bílá sobota – Velikonoční vigilie ve 20:00
  • 12. 4. Neděle velikonoční – mše svatá v 9:30
  • 13. 4. Pondělí velikonoční – mše svatá v 9:30

Příležitost ke svátosti smíření je v časech otevřeného kostela, viz google kalendář farnosti. Jako vždy je také možná individuální domluva s otcem Vojtěchem. Zvláště starším a nemocným farníkům určitě doporučujeme odložit předvelikonoční svátost smíření na později.