Archiv rubriky

33. neděle v mezidobí

Proběhl přímý přenos mše svaté z farního kostela 15. 11. v 9:30.

Farní káva až do odvolání nebude, ale bude možné se setkat on-line v neděli v 11:00 zde. Děkujeme také za vaše finanční dary pro farnost, zvláště v nynější době, kdy se nekonají nedělní bohoslužby s účastí lidu a pravidelné nedělní sbírky.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

32. neděle v mezidobí

Proběhl přímý přenos nedělní mše svaté z kunratického kostela 8. 11. od 9:30.

Kostel bude otevřen, dá-li Bůh, k individuálnímu přijetí svátostí v neděli v čase od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme také k osobní modlitbě, zvláště v tento dušičkový čas.

Farní káva až do odvolání nebude, ale bude možné se setkat on-line v neděli v 11:00 zde.

Ohlášky této neděle jsou ke stažení zde.

Můžete si přečíst informaci v návaznosti na teroristické útoky, ke kterým došlo v nedávné době ve Vídni.

Zvláště v této době, kdy se nemohou konat pravidelné nedělní sbírky, budeme vděční, pokud přispějete farnosti darem. Je také možné přispět na činnost Arcidiecézní charity (na dnešní den měla připadat účelová sbírka na charitu). Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha, č. ú. 749011/5500, var. symbol 2303.

Slavnost Všech svatých

Slavnost Všech svatých

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v neděli 1. 11. od 9:30.

Kostel bude otevřen, dá-li Bůh, k individuálnímu přijetí svátostí v neděli v čase od 13:00 do 17:00. Srdečně zveme také k osobní modlitbě, zvláště v tento dušičkový čas.

Uskutečnila se farní káva on-line v neděli v 11:00.

Připomínáme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek:

  1. svátost smíření v okruhu těchto dní,
  2. přijetí svatého přijímání ten den,
  3. modlitba na úmysl Svatého otce ten den;
  4. dnes odpoledne a zítra po celý den při návštěvě kostela modlitba Páně a vyznání víry;
    následující dny při návštěvě hřbitova modlitba alespoň v duchu za zemřelé.

Z rozhodnutí Apoštolské penitencierie je prodloužena možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci celý listopad. Celý dokument je ke stažení zde.

Ohlášky této neděle jsou ke stažení zde.

30. neděle v mezidobí

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v neděli od 9:30. Uskutečnila se také farní káva on-line. Kostel bude otevřen k individuálnímu přijetí svátostí v neděli v čase od 13:00 do 17:00, následující dny od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Srdečně zveme také k osobní modlitbě.

Nedělní ohlášky jsou k dispozici zde.

29. neděle v mezidobí | posvícení

29. neděle v mezidobí | posvícení

V Kunraticích slavíme slavnost výročí posvěcení kostela, budeme číst Ez 43,1-2.4-7a, 1Petr 2,4-9, Jan 4,19-24.

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté z farního kostela 18. 10. v 9:30. Proběhlo také setkání některých farníků při farní kávě on-line v neděli v 11:00 zde. Můžete si také přečíst nedělní ohlášky, jsou k dispozici zde.

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Vše samozřejmě dá-li Bůh …

Bohoslužby jsou v návaznosti na nařízení vlády od pondělí 12. 10. omezeny tak, že se jich může účastnit nejvýše 10 osob, konají-li se uvnitř (tedy v kostele). Na základě upřesnění Arcibiskupství pražského se do počtu na bohoslužbách se nezapočítává kněz, kostelník, varhaník, příp. další, kteří jsou potřební k zajištění konání bohoslužby a provozu kostela. Ve všední dny v naší farnosti budou bohoslužby jako obvykle, od pondělí do pátku v 18:00, v sobotu bude mše svatá v 8:00. Mší svatých se může účastnit nejvýše 10 osob podle toho, kdo přijde dříve. Příští neděli budou mše svaté v obvyklé časy, ale v Kunraticích bez účasti lidu. Nezpívá se, prosíme, aby účastníci mše svaté měli roušku a přijímali na ruku.

V neděli bude kostel otevřen k přijetí svátostí v čase 13:00-16:00.

Bylo možné sledovat přímý přenos nedělní bohoslužby z kostela sv. Jakuba, dá-li Bůh, také příští neděli bude možné sledovat mši svatou z farního kostela on-line, odkaz bude k dispozici na webu farnosti.

Farní káva až do odvolání nebude, ale bude možné se setkat on-line v neděli v 11:00 zde.

Můžete si přečíst list národního ředitele Papežských misijních děl zde. Otázka sbírky na misie, která měla být původně příští neděli a která se nebude moci uskutečnit, bude projednána na příštím plenárním zasedání ČBK (České biskupské konference).

Čeští a moravští biskupové také vřele vybízejí k modlitbě růžence. Spojme se v modlitbě a prosme za ukončení pandemie.