Archiv rubriky

5. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí

Bylo možné sledovat přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v neděli v 9:30.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Dá-li Bůh, chtěli bychom letos realizovat stavební úpravu fary, tzv. adaptaci Nazareta. Budeme vděční za všechny finanční dary na tento účel i za modlitby, aby dobrý Bůh provázel uskutečnění záměru svým požehnáním.

Uvedení Páně do chrámu

Také na Hromnice se uskutečnil přímý přenos mše svaté z kostela sv. Jakuba v 18:00.

Dnešní den pamatujme zvláště na všechny zasvěcené osoby, řeholníky a řeholnice, vyprošujme jim věrnost v jejich povolání, radost z radikálního života podle evangelia a také to, aby byli opravdovým znamením Boží přítomnosti v tomto světě.

4. neděle v mezidobí 31. 1.

4. neděle v mezidobí 31. 1.

Uskutečnil se přímý přenos nedělní mše svaté z kostela svatého Jakuba v 9:30.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Bohoslovci pražského semináře děkuji všem, kteří se za ně modlí, modlí se za všechny dobrodince a o modlitbu prosí. Pamatujme na náš seminář a také na bohoslovce i představené v modlitbě i nadále! Můžete si stáhnout letošní tablo bohoslovců (se jmény a diecézemi, za které se ke kněžství připravují) zde.

2. neděle v mezidobí 17. 1.

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v neděli v 9:30 z farního kostela.

Abychom se mohli duchovně opravdu spojit okolo oltáře našeho farního kostela, můžete zkusit při sledování živého vysílání některá doporučení, jak prožít bohoslužbu v přímém přenosu lépe:

  • Pokud sledujete z přenosného zařízení, můžete si pro sledování v bytě nebo v domě najít co nejvhodnější místo. Například tam, kde se obvykle modlíte.
  • I když budete doma, doporučujeme pro zvolit slavnostní oblečení.
  • Příprava místa: místo, kde přenos sledujete, můžete nejen poklidit, ale také například ztlumit osvětlení, pochopitelně neplánujte hlučné spotřebiče (myčka, pračka, sušička), pokud jsou v blízkosti.
  • Pokud jste z Kunratic, můžete 5 minut před začátkem bohoslužby otevřít okno a slyšet zvony.
  • Můžete vypnout vyzvánění svého telefonu a telefon během přenosu odložit.
  • Můžete přepnout do režimu celé obrazovky, aby Vás méně rušila nabídka jiných videí.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Slavnost Zjevení Páně 3. 1.

Slavnost Zjevení Páně 3. 1.

V naší farnosti slavíme slavnost Zjevení Páně tuto neděli 3. 1. Připomínáme, že je možné přispět do Tříkrálové sbírky, a to buď do k tomu určené kasičky v kostele, anebo bezhotovostním převodem on-line. Více na webu www.trikralovasbirka.cz.

Uskutečnil se přímý přenos nedělní mše svaté z kunratického kostela v 9:30.

Při mši svaté byly požehnány tříkrálové dary – voda, kadidlo a křída. Jsou k dispozici v kostele, můžete si je také v několika následujících dnech odnést domů.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.