Archiv rubriky

Ohlášky 22. neděle v mezidobí

Ohlášky 22. neděle v mezidobí

Ohlášky první zářijové neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky 22. neděle v mezidobí.

Srdečně zveme na jáhenské svěcení Miroslava Auxta. Slavnostní mše svatá, při které budou dva bohoslovci naší arcidiecéze vysvěceni k jáhenské službě, bude v sobotu 7. 9. v 10:00 v katedrále sv. Víta. Následné farní setkání s oslavou bude v neděli 8. 9. v 15:00 v Nazaretě.

Srdečně zveme všechny děti na náboženství a prosíme rodiče, aby pamatovali na důležitost výuky náboženství a vzdělávání ve víře. Přihlášky na náboženství ve farnosti jsou k dispozici zde. Zveme také na třídní schůzku 3. 9. v 17:00 v Nazaretě.

Rozvrh náboženství 2019/2020

Rozvrh náboženství 2019/2020

Také letos bychom vám, resp. vašim dětem, chtěli nabídnout výuku náboženství. Výuka náboženství pro mladší děti (děti před školní docházkou a první stupeň ZŠ) je rozdělena do tří skupin podle rozvrhu. Pro starší děti a mladé (druhý stupeň ZŠ a odpovídající třídy gymnázií) nabízíme společenství mladých – „spolčo“. Nebude-li řečeno jinak, spolčo bude vždy 2. a 4. středu v měsíci od 19:00.

 • Děti před prvním svatým přijímáním (školka – cca 2. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:55
  • výuku povede katechetka Ali Váchalová
 • Příprava na první svaté přijímání (cca 2. – 3. třída ZŠ, po dohodě i mladší/starší)
  • ÚTERÝ 17:00-17:55
  • výuku povede jáhen Miroslav Auxt
 • Děti, kteří již absolvovaly přípravu na první svaté přijímání (cca 3. – 5. třída ZŠ)
  • PONDĚLÍ 17:00-17:55
  • výuku povede katechetka Jana Vargová

Přihlášku a další informace si můžete stáhnout zde: Náboženství Kunratice – přihláška 2019-2020.

Výuka náboženství začne v týdnu od 23. 9., první spolčo bude 25. 9. 

Věříme, že čas, který investujete do vztahu s Bohem, duchovního růstu a poznávání víry není ztracený. Využijme toho, že se svobodně můžeme vzdělávat a růst, a dopřejme vzdělání a růst ve víře také svým dětem.

Ohlášky 16. neděle v mezidobí

Ohlášky 16. neděle v mezidobí

Ohlášky 16. neděle v mezidobí jsou k dispozici zde: Ohlášky 16. neděle v mezidobí.

Ve čtvrtek je poutní slavnost sv. Jakuba, v Kunraticích bude mše svatá v. 18:00, a to společně s našimi hosty ze Španělska. Mše svatá bude latinsko-česko-španělsky. Po mši sv. tentokrát nebude modlitba breviáře ani adorace. Srdečně zveme všechny k této slavnosti i chvíli následného přátelského setkání.

V souvislosti s restaurováním fresek přinášíme fotku v denním světle (první fotografie) a fotku téhož místa pouze v ultrafialovém světle (druhá fotografie); jde o tzv. dvojklik. Prohlédněte si sami …

Sakristie v běžném světle

Sakristie v UV světle