Archiv roku

2. neděle velikonoční

2. neděle velikonoční

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli nebo podílí na přípravě a průběhu dnešní slavnosti požehnání adaptované fary a Nazareta a farním obědě. Pán Bůh odplať!

V pondělí 16. 4. v 19:00 se uskuteční další setkání v rámci programu Duchovní růst matky: téma Mateřství očima druhých. Toto setkání bude první v rámci jarní série. Srdečně zveme a vás, kdo jste se ještě neúčastnily, prosíme o přihlášení zde. Otec Vojtěch nebo některá z organizátorek ráda poradí těm, které by si nevěděly rady. Podobně jako při minulých večerech bude chvíle neformálního setkání, přednáška na dané téma, drobné občerstvení a skupinky.

Srdečně zveme na mši svatou do katedrály při příležitosti 1050. výročí arcidiecéze. Mše svatá bude v 10:00, plakátky si můžete prohlédnout zde.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky velikonoční neděle si můžete stáhnout zde.

  • V sobotu 15. 4. od 14:00 do 19:00 bude akce Deskovky na faře, přijďte odpoledne prožít s dalšími lidmi při hraní rozličných deskových her. Více informací si můžete přečíst na plakátku zde.
  • V neděli 16. 4. srdečně zveme na mši svatou v 10:00, do naší farnosti zavítá pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, po mši svaté v 10:00 požehná faru a Nazaret.
  • V neděli 16. 4. ve 12:00 srdečně zveme také na povelikonoční farní oběd. Aby bylo možné oběd dobře připravit, prosím přihlaste se předem (nejlépe nejpozději do 12. 4.) u otce Vojtěcha.

Květná neděle

Květná neděle

Ohlášky Květné neděle si můžete přečíst zde.

Zároveň srdečně zveme k účasti na velikonočních bohoslužbách. Úplný rozpis je přílohou farních zpráv a můžete si ho stáhnout také zde.

5. neděle postní

5. neděle postní

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Srdečně zveme na přednášku o Zpěvech o Hospodinově služebníku z knihy proroka Izajáše. Přednáška se uskuteční ve středu v 19:00 na faře v Praze-Kunraticích, přednášejícím bude jáhen Jakub Haloda.

Plakátek si můžete stáhnout zde.

4. neděle postní

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. (Vstupní antifona 4. neděle postní)

Přejeme všem radostnou 4. postní neděli!

Víkendovka 21.-23. 4. pro starší

Víkendovka 21.-23. 4. pro starší

Víkendovka „Nejsem boomer“ se uskuteční v Nazaretě! Srdečně zveme, přihlaste se, přijeďte a pozvěte taky své kamarády a přátele.

Začátek v pátek 21. 4. mší svatou v 18:00, přijeďte prosím v čase mezi 17:00 a 17:50, abyste si stihli dát věci dovnitř a nemuseli je opatrovat během mše svaté. Víkendovka bude trvat do neděle do oběda. Jako obvykle se můžete těšit na skvělý duchovní program a modlitby, supr lidi, spoustu her a zážitků, jídla a mnoho dalšího …

S sebou: spacák, karimatku, Bibli, přezůvky, 600 Kč (z toho 375 Kč na účastnický příspěvek a 225 Kč na společné jídlo), případně buchtu a bezinfekčnost.

Aktuálně sledujte na facebooku nebo na instagramu adcm. Na plakátek můžete mrknout zde.

Přihlašujte se prosíme nejpozději do 19. 4. zde.