Slavnost Seslání Ducha svatého

Slavnost Seslání Ducha svatého

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Přejeme všem hojnost darů Ducha svatého a požehnané Letnice!

Vybíráme z ohlášek:

  • V pátek 2. 6. proběhne Noc kostelů. Srdečně zveme a prosíme, abyste pozvali i své přátelé a známé, kteří pravidelně do kostela nechodí, a přišli spolu s nimi. Program v našich kostelích si můžete prohlédnout na webu farnosti i webu Noci kostelů a na nástěnkách.
  • V neděli 4. 6. při mši svaté v 10:00 v Kunraticích bude první svaté přijímání dětí naší farnosti. Srdečně zveme! V tomto týdnu přistoupí děti i k první svaté zpovědi.
  • Předběžně již nyní zveme na kněžské svěcení, které se uskuteční v sobotu 17. 6. od 10:00. Mezi svěcenci bude i jáhen Michal, přijďme ho podpořit účastí a modlitbou!