4. neděle postní

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. (Vstupní antifona 4. neděle postní)

Přejeme všem radostnou 4. postní neděli!