2. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Dnes v neděli 15. 1. začne příprava na biřmování, setkání budou pravděpodobně v neděli v 17:00. Pokud byste měli ještě někdo zájem, můžete se informovat u otce Vojtěcha. Zveme dospělé i mladé od cca 14/15 let, mladé s tím, aby se přihlásili již sami ze svého svobodného rozhodnutí (ne proto, že je k tomu motivuje maminka).

Ve čtvrtek 19. 1. začne nová příprava ke křtu dospělých, setkání budou pravděpodobně ve čtvrtek v 19:30. Ty, kteří o křtu přemýšlejí, srdečně zveme, ostatní prosíme, aby na účastníky a ty, kteří je budou doprovázet, pamatovali v modlitbách.

Otec arcibiskup napsal krátký list, týkající se otázky postojů při mších svatých. Můžete se k němu vrátit zde. Otec arcibiskup také založil Duchovní společenství Eucharistická hodina, můžete si přečíst k tomu napsaný list či přesněji řečeno statut a promeditovat přílohu s modlitbami. Adorace, ke kterým se vybízí, máme v naší farnosti každý týden v úterý po mši svaté.