14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V pondělí 4. 7. slavíme památku sv. Prokopa, opata. Tomuto světci je zasvěcen kostel v Hrnčířích: v Hrnřících si zvlášť připomeneme patrona kostela, sv. Prokopa, při nedělní mši svaté 3. 7. v 11:00.

Všem přejeme požehnaný čas dovolených a prázdnin a vyprošujeme hojnost Božího požehnání do času odpočinku!