Archiv měsíce

5. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

V pátek při mši svaté, při příležitosti světového dne nemocných, bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Svátost pomazání nemocných mohou přijmout ti, kteří jsou vážněji nemocní nebo na které již tíživěji doléhá stáří. Je velmi vhodné v horizontu několika dní předem přijít také ke svaté zpovědi a při mši svaté pak přijmout eucharistii.

Je také kdykoliv možné oslovit kněze ve farnosti s prosbou o návštěvu doma u nemocných nebo těch, na které doléhá stáří a již nejsou schopni se dostat do kostela.