2. neděle adventní

2. neděle adventní

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Rádi bychom informovali, že v minulém týdnu byla podepsána smlouva o grant na Komunitní centrum Kunratice, podle které by naše farnost měla získat 10 milionů Kč. Máme radost z toho, že adaptace Nazareta začíná mít již jasnější podobu a prosíme o modlitbu za celou přípravu i realizaci adaptace. V rámci tzv. publicity si můžete všimnout, že vznikla nová webová stránka, a také u vstupu na faru byly instalovány nápisy, že projekt je spolufinancován Evropskou unií ze strukturálních a investičních fondů.

Financování částí, které nebudou financovány ze zdrojů EU nebo dalších grantů, bude rozděleno ve stanoveném podílu mezi farnost a Arcibiskupství. Budeme vděční za vaše finanční dary na tyto spolupodíly, viz stránka o možnosti darovat farnosti.