4. neděle velikonoční

4. neděle velikonoční

V návaznosti na nová protiepidemická opatření dochází k úpravám pravidel při účasti na bohoslužbách. Není stanoven počet účastníků na bohoslužbě, ale jsou dány tři podmínky: věřící se chrání respirátorem, při vstupu do kostela si dezinfikují ruce a udržují odstup alespoň 2m, nejsou-li z jedné domácnosti. Mše svaté budou, dá-li Bůh, podle tohoto harmonogramu:

  • všednodenní mše svaté v Kunraticích od pondělí do pátku v 18:00,
  • nedělní mše svaté v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00,
  • nedělní mše svatá v Hrnčířích v neděli v 11:00.

Na mše svaté (ani ve všední den, ani v neděli) již není třeba se předem přihlašovat. Během jakékoliv mše svaté je také možné být před kostelem a využít venkovní reproduktor u bočního vchodu do kostela (reproduktor je možné zapnout vypínačem u tohoto vchodu).

Bylo možné sledovat přímý přenos nedělní mše svaté v 9:30 zde, nedělní ohlášky jsou zde.

Můžete si přečíst následující texty, které vřele doporučujeme:

Dovolujeme poprosit o finanční podporu farnosti. Můžete zvolit jednorázový dar či ještě lépe trvalý příkaz převodem na účet farnosti 76224369/0800. To vše pochopitelně pouze v případě, že i na Vás samotné nebo na Vaše nejbližší nedoléhají ekonomické důsledky stávajícího stavu. Rádi vám vystavíme potvrzení o přijetí daru, pro tyto účely prosíme uvádějte při platbě své jméno a příjmení, datum narození a adresu.