Uvedení Páně do chrámu

Také na Hromnice se uskutečnil přímý přenos mše svaté z kostela sv. Jakuba v 18:00.

Dnešní den pamatujme zvláště na všechny zasvěcené osoby, řeholníky a řeholnice, vyprošujme jim věrnost v jejich povolání, radost z radikálního života podle evangelia a také to, aby byli opravdovým znamením Boží přítomnosti v tomto světě.