4. neděle v mezidobí 31. 1.

4. neděle v mezidobí 31. 1.

Uskutečnil se přímý přenos nedělní mše svaté z kostela svatého Jakuba v 9:30.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Bohoslovci pražského semináře děkuji všem, kteří se za ně modlí, modlí se za všechny dobrodince a o modlitbu prosí. Pamatujme na náš seminář a také na bohoslovce i představené v modlitbě i nadále! Můžete si stáhnout letošní tablo bohoslovců (se jmény a diecézemi, za které se ke kněžství připravují) zde.