Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Tři králové letos chodí ONLINE. Můžete ale přispět do tříkrálové kasičky v kostele nebo bezhotovostním převodem na účet Charity ČR č. 66008822/0800, var. symbol 777. Můžete si také stáhnout plakátek s QR kódem a číslem DMS zde.