Archiv měsíce

4. neděle v mezidobí 31. 1.

4. neděle v mezidobí 31. 1.

Uskutečnil se přímý přenos nedělní mše svaté z kostela svatého Jakuba v 9:30.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Bohoslovci pražského semináře děkuji všem, kteří se za ně modlí, modlí se za všechny dobrodince a o modlitbu prosí. Pamatujme na náš seminář a také na bohoslovce i představené v modlitbě i nadále! Můžete si stáhnout letošní tablo bohoslovců (se jmény a diecézemi, za které se ke kněžství připravují) zde.

2. neděle v mezidobí 17. 1.

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté v neděli v 9:30 z farního kostela.

Abychom se mohli duchovně opravdu spojit okolo oltáře našeho farního kostela, můžete zkusit při sledování živého vysílání některá doporučení, jak prožít bohoslužbu v přímém přenosu lépe:

  • Pokud sledujete z přenosného zařízení, můžete si pro sledování v bytě nebo v domě najít co nejvhodnější místo. Například tam, kde se obvykle modlíte.
  • I když budete doma, doporučujeme pro zvolit slavnostní oblečení.
  • Příprava místa: místo, kde přenos sledujete, můžete nejen poklidit, ale také například ztlumit osvětlení, pochopitelně neplánujte hlučné spotřebiče (myčka, pračka, sušička), pokud jsou v blízkosti.
  • Pokud jste z Kunratic, můžete 5 minut před začátkem bohoslužby otevřít okno a slyšet zvony.
  • Můžete vypnout vyzvánění svého telefonu a telefon během přenosu odložit.
  • Můžete přepnout do režimu celé obrazovky, aby Vás méně rušila nabídka jiných videí.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Slavnost Zjevení Páně 3. 1.

Slavnost Zjevení Páně 3. 1.

V naší farnosti slavíme slavnost Zjevení Páně tuto neděli 3. 1. Připomínáme, že je možné přispět do Tříkrálové sbírky, a to buď do k tomu určené kasičky v kostele, anebo bezhotovostním převodem on-line. Více na webu www.trikralovasbirka.cz.

Uskutečnil se přímý přenos nedělní mše svaté z kunratického kostela v 9:30.

Při mši svaté byly požehnány tříkrálové dary – voda, kadidlo a křída. Jsou k dispozici v kostele, můžete si je také v několika následujících dnech odnést domů.

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde.

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Tři králové letos chodí ONLINE. Můžete ale přispět do tříkrálové kasičky v kostele nebo bezhotovostním převodem na účet Charity ČR č. 66008822/0800, var. symbol 777. Můžete si také stáhnout plakátek s QR kódem a číslem DMS zde.