Archiv měsíce

3. neděle adventní

Proběhl přímý přenos nedělní mše svaté z kunratického kostela v neděli v 9:30. Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Stále je možné se účastnit ranních rorátních mší svatých v Kunraticích i Hrnčířích dle harmonogramu bohoslužeb.

2. neděle adventní

Uskutečnil se přímý přenos mše svaté z kunratického kostela v neděli v 9:30.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde, zvlášť srdečně zveme na ranní rorátní mše svaté! Rádi bychom také upozornili na skutečnost, že otec Stanislav používá telefonní číslo 737 652 693.

Opatření od 3. 12. 2020

Opatření od 3. 12. 2020

Podle opatření 3. stupně PES (protiepidemického rizikového systému) lze slavit bohoslužby s účastí lidu, která odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení. Protože účast na mších svatých v naší farnosti ve všední dny obvykle nedosahuje této obsazenosti, jsou všednodenní mše svaté (rorátní i večerní) slaveny s účastí lidu (do zaplnění nejvýše 30 % míst k sezení).

Na nedělní mše svaté je nutné předem se přihlásit u otce Vojtěcha, 732 106 466. Nedělní mše svaté budou, dá-li Bůh, v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00, v případě zájmu také v sobotu ve 20:00 a v neděli ve 20:00. V Hrnčířích bude mše svatá v neděli v 11:00.

V neděli v 9:30 je možné vytvořit duchovní společenství díky přímému přenosu mše svaté, odkaz ke sledování bude k dispozici na webu farnosti spolu s ohláškami příslušné neděle.

Kunratický kostel je otevřen půl hodiny přede mší svatou a v neděli v čase 15:00-17:00 k osobní modlitbě a přijetí svátostí, zejména svátosti smíření. Po domluvě je otec Vojtěch k dispozici také kdykoliv jindy. Nebojte se ho oslovit, napsat nebo zavolat. Je zde pro vás.

Farní zprávy prosinec 2020

Farní zprávy prosinec 2020

Farní zprávy na měsíc prosinec si můžete stáhnout zde.

Bývalo zvykem, že spolu s prosincovým číslem farních zpráv byl k dispozici přehled adventních a vánočních bohoslužeb. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, jaká budou během vánočních svátků omezení, je k dispozici pouze přehled bohoslužeb v době adventní zde. Přehled vánočních bohoslužeb bude k dispozici později.