Farní zprávy leden 2020

Farní zprávy leden 2020

Farní zprávy na měsíc leden si můžete přečíst zde.

Všem farníkům i přátelům farnosti přejeme hojnost Božího požehnání do celého nového roku 2021!