Vánoční bohoslužby

ROZPIS VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB NAJDETE ZDE, SRDEČNĚ ZVEME.

Srdečně zveme především na mše svaté pod širým nebem 24. 12. od 16:00, na půlnoční mši svatou na Štědrý den 24. 12. od 24:00 a na slavnost Narození Páně 25. 12. od 10:00. Mše svaté budou na Kostelním náměstí. Dbejte prosím na protiepidemická opatření.

Protože se protiepidemická opatření v průběhu času mění a s nimi se mění také povolený počet účastníků na bohoslužbách, je obtížné předem plánovat počet (a časy) mší svatých. Doporučujeme proto vždy zkontrolovat např. v kalendáři farnosti, zda se daná mše svatá koná. Na některé mše svaté dle rozpisu prosíme, abyste se předem přihlásili u otce Vojtěcha, na ostatní mše svaté je zatím možné přijít bez přihlášení (přihlášení by bylo zavedeno v případě zásadnějšího omezení počtu účastníků).