Opatření od 18. 12. 2020

Opatření od 18. 12. 2020

Podle opatření 4. stupně PES (protiepidemického rizikového systému) lze slavit bohoslužby s účastí lidu, která odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení. Protože účast na mších svatých v naší farnosti ve všední dny obvykle nedosahuje této obsazenosti, jsou všednodenní mše svaté (rorátní i večerní) slaveny s účastí lidu (do zaplnění nejvýše 20 % míst k sezení).

Na nedělní mše svaté je nutné předem se přihlásit u otce Vojtěcha, 732 106 466. Nedělní mše svaté budou, dá-li Bůh, v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00, v případě zájmu také v sobotu ve 20:00 a v neděli ve 20:00. V Hrnčířích bude mše svatá v neděli v 11:00.

V neděli v 9:30 je možné vytvořit duchovní společenství díky přímému přenosu mše svaté, odkaz ke sledování bude k dispozici na webu farnosti spolu s ohláškami příslušné neděle.

Kunratický kostel je otevřen půl hodiny přede mší svatou a v neděli v čase 15:00-17:00 k osobní modlitbě a přijetí svátostí, zejména svátosti smíření. Po domluvě je otec Vojtěch k dispozici také kdykoliv jindy. Nebojte se ho oslovit, napsat nebo zavolat. Je zde pro vás.