Archiv měsíce

Farní zprávy leden 2020

Farní zprávy leden 2020

Farní zprávy na měsíc leden si můžete přečíst zde.

Všem farníkům i přátelům farnosti přejeme hojnost Božího požehnání do celého nového roku 2021!

Svátek Svaté rodiny

Svátek Svaté rodiny

Uskutečnil se přímý přenos nedělní mše svaté z kunratického kostela v neděli v 9:30.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde. Přehled vánočních bohoslužeb je k dispozici zde.

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že otec Stanislav používá telefonní číslo 737 652 693.

Opatření od 27. 12. 2020

Opatření od 27. 12. 2020

Podle opatření 5. stupně PES (protiepidemického rizikového systému) lze slavit bohoslužby s účastí lidu, která odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení. Účast na mších svatých v naší farnosti ve všední dny obvykle dosahuje asi tak této obsazenosti, jsou všednodenní mše svaté slaveny s účastí lidu (do zaplnění nejvýše 10 % míst k sezení podle toho, kdo přijde dříve).

Na nedělní mše svaté je nutné předem se přihlásit u otce Vojtěcha, 732 106 466. Nedělní mše svaté budou, dá-li Bůh, v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00, v případě zájmu také v sobotu ve 20:00 a v neděli ve 20:00. V Hrnčířích bude mše svatá v neděli v 11:00.

V neděli v 9:30 je možné vytvořit duchovní společenství díky přímému přenosu mše svaté, odkaz ke sledování bude k dispozici na webu farnosti spolu s ohláškami příslušné neděle.

Kunratický kostel je otevřen půl hodiny přede mší svatou a v neděli v čase 15:00-17:00 k osobní modlitbě a přijetí svátostí, zejména svátosti smíření. Po domluvě je otec Vojtěch k dispozici také kdykoliv jindy. Nebojte se ho oslovit, napsat nebo zavolat. Je zde pro vás.

Vánoční bohoslužby

ROZPIS VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB NAJDETE ZDE, SRDEČNĚ ZVEME.

Srdečně zveme především na mše svaté pod širým nebem 24. 12. od 16:00, na půlnoční mši svatou na Štědrý den 24. 12. od 24:00 a na slavnost Narození Páně 25. 12. od 10:00. Mše svaté budou na Kostelním náměstí. Dbejte prosím na protiepidemická opatření.

Protože se protiepidemická opatření v průběhu času mění a s nimi se mění také povolený počet účastníků na bohoslužbách, je obtížné předem plánovat počet (a časy) mší svatých. Doporučujeme proto vždy zkontrolovat např. v kalendáři farnosti, zda se daná mše svatá koná. Na některé mše svaté dle rozpisu prosíme, abyste se předem přihlásili u otce Vojtěcha, na ostatní mše svaté je zatím možné přijít bez přihlášení (přihlášení by bylo zavedeno v případě zásadnějšího omezení počtu účastníků).

Opatření od 18. 12. 2020

Opatření od 18. 12. 2020

Podle opatření 4. stupně PES (protiepidemického rizikového systému) lze slavit bohoslužby s účastí lidu, která odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení. Protože účast na mších svatých v naší farnosti ve všední dny obvykle nedosahuje této obsazenosti, jsou všednodenní mše svaté (rorátní i večerní) slaveny s účastí lidu (do zaplnění nejvýše 20 % míst k sezení).

Na nedělní mše svaté je nutné předem se přihlásit u otce Vojtěcha, 732 106 466. Nedělní mše svaté budou, dá-li Bůh, v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00, v případě zájmu také v sobotu ve 20:00 a v neděli ve 20:00. V Hrnčířích bude mše svatá v neděli v 11:00.

V neděli v 9:30 je možné vytvořit duchovní společenství díky přímému přenosu mše svaté, odkaz ke sledování bude k dispozici na webu farnosti spolu s ohláškami příslušné neděle.

Kunratický kostel je otevřen půl hodiny přede mší svatou a v neděli v čase 15:00-17:00 k osobní modlitbě a přijetí svátostí, zejména svátosti smíření. Po domluvě je otec Vojtěch k dispozici také kdykoliv jindy. Nebojte se ho oslovit, napsat nebo zavolat. Je zde pro vás.