Slavnost Ježíše Krista Krále

Proběhl přímý přenos bohoslužby v neděli v 9:30 z farního kostela v Praze-Kunraticích.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.

Můžete si přečíst prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska k současné situaci s výzvou k postu.

S ohledem na to, že je možné, že opatření budou opět nějakou dobu trvat a nedělní sbírky tvoří podstatnou část pravidelných příjmů farnosti, si vás dovolujeme poprosit o finanční dar farnosti a děkujeme těm, kteří již farnost takto podporují.

Biskupové také vyzývají k podpoře Papežských misijních děl. Protože se nemohla uskutečnit sbírka na misijní neděli, prosí o přispění darem. Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.