33. neděle v mezidobí

Proběhl přímý přenos mše svaté z farního kostela 15. 11. v 9:30.

Farní káva až do odvolání nebude, ale bude možné se setkat on-line v neděli v 11:00 zde. Děkujeme také za vaše finanční dary pro farnost, zvláště v nynější době, kdy se nekonají nedělní bohoslužby s účastí lidu a pravidelné nedělní sbírky.

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde.