Novéna k svaté Anežce České

Novéna k svaté Anežce České

Na příští pátek 13. 11. připadá památka sv. Anežky České. Tato velká dcera našeho národa sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději. (Sv. Jan Pavel II.) Před 31 lety jsme zakusili plody její mocné přímluvy. I v současné složité situaci, kterou prožíváme, se můžeme ucházet o její přímluvu. Kdyby žila v naší době, jistě by se zcela nasadila ve službě a můžeme věřit, že jí na nás záleží vzhledem k epidemii, která devastuje naši společnost.

Každý z nás má jistě svůj styl modlitby, ale mnozí udělali vynikající zkušenost s modlitbou novén. Zveme tedy k modlitbě novény ke sv. Anežce České, s laskavým svolením nakladatelství Lípa je novéna ke stažení zde.